Basen zamiast boiska w Dargowie

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 425 odsłon.

Z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2016r.

Zostałem poproszony o  interwencję w sprawie boiska w Dargowie. Inwestycja ta niedawno została odebrana, jednak mieszkańcy skarżą się, że po opadach deszczu boisko tonęło ono w wodzie. Proszę o wyjaśnienie,  na jakiej podstawie  firma realizująca tę  inwestycję otrzymała przedłużenie terminu na jej wykonanie aż na okres sześciu miesięcy.

 

Na interpelację  odpowiedzi udzielił E. Andrusewicz kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Przetarg na wykonanie tej inwestycji ogłoszony został w lipcu ubiegłego roku. Niestety wartość ofert znacznie przekraczała wartość kosztorysową tego zadania, a tym samym środki zabezpieczone na ten cel w ramach budżetu obywatelskiego. W związku z tym, że koszt wykonania zadania został oszacowany nieprawidłowo, w dniu 17 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie z autorem projektu obywatelskiego oraz sołtysem sołectwa Dargowo, na którym zadecydowano, że odbędzie się spotkanie mieszkańców sołectwa Dargowo w sprawie dalszej realizacji projektu. W dniu 20.08.2015 r. odbyło się Zebranie Wiejskie sołectwa Dargowo, na którym zdecydowano o zmniejszeniu zakresu zadania. 24 sierpnia 2015 r. ogłoszono drugi przetarg ze zmniejszonym zakresem rzeczowym. Do przetargu zgłosiła się jedna firma i to z nią w dniu 10 września br. podpisano umowę na wykonanie tego zadania. Miesiące wrzesień i październik ubiegłego roku były deszczowe i nie sprzyjały realizacji tej inwestycji. W dniu 30 października 2015 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót. 13 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie w sprawie odbioru robót, na którym ujawniono usterki i nakazano ich usunięcie. W dniu 7 grudnia 2015 r. odbył się odbiór robót budowlanych oraz montażu urządzeń, a czynność polegająca na uzupełnieniu zasiewu trawy została przełożona na okres wiosenny 2016 r., co zostało wykonane. Nie było podstaw odmowy odbioru prac budowlanych. Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia za roboty nie wykonane. Natomiast jeżeli chodzi o zadolenia na płycie boiska, w których gromadzi się woda opadowa, to zostaną one usunięte w ramach rękojmi wykonawcy. Natomiast niewielkie zastoiska wody po bardzo intensywnych opadach deszczu na wypoziomowanej płycie boiska, na której nie było wykonane odwodnienie, wymagają czasu na odpływ wody i osuszenie. 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież