Budowa Placu Tysiąclecia w Pasłęku bez nadzoru konserwatora zabytków?

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 1575 odsłon.

Zapytanie z dnia 7 maja 2014r.

 

      W związku trwającą budową sportowo – rekreacyjnego placu dla dzieci i młodzieży w Pasłęku przy ul. Jagiełły ( dawny Plac Tysiąclecia) uprzejmie proszę o następujące informacje;

  1. Czy budowa placu jest objęta nadzorem konserwatora zabytków? Nadmieniam, że pomimo zapytania w tej kwestii  skierowanego do p. Marii Gawryluk – Kierownika Elbląskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, obecnej na sesji Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 25.10.2013r, do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Jest to o tyle zaskakujące, iż wówczas publicznie informowałem,  że w trakcie prac ziemnych odkrywane są stare fundamenty i fragmenty zabudowy. Zważyć również należy, że  plac z jednej strony okala doskonale zachowany średniowieczny mur obronny wpisany do rejestru zabytków.
  2. Jak ma się do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka i ładu architektonicznego budowa nowego muru z cegły klinkierowej okalającego Plac Tysiąclecia od strony ul. Jagiełły? Kto wydał na to zgodę?
  3. Czy z przestrzeni Placu znikną blaszane pawilony handlowe (popularnie zwane szczękami) ?