Utrzymanie zimowe dróg i chodników w mieście i gminie Pasłęk

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 1490 odsłon.

Z ostatniej sesji Rady Miejskiej z  dnia 13 grudnia 2013r.

Ostatni atak zimy raz jeszcze udowodnił, że zarówno w mieście, jak i w gminie Pasłęk panuje kompletny chaos w zakresie prawidłowego odśnieżania/utrzymania chodników i dróg, szczególnie podległych Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (np. ulica Kraszewskiego, której chodnik nie jest odśnieżany rokrocznie, ul. Sprzymierzonych, rondo "Ithzoe") oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Elblągu (np. ulica Kochanowskiego, Paderewskiego, Chopina i inne). Przerzucanie obowiązku odśnieżania chodników jest bezprawne, albowiem oddziela je od posesji  właścicieli pas zieleni. Zgodnie z art.5 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku dróg w gminie burmistrz sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów ustawy i może wydać decyzję w trybie administracyjnym nakazującą uprzątniecie śniegu, lodu, śmieci z sprzed posesji lub ciągu komunikacyjnego do nałożenia kary grzywny włącznie.

Wobec notorycznego bałaganu w tym zakresie proszę o skierowanie pism, a w razie konieczności decyzji  do zarządców dróg, aby wreszcie zaczęli wykonywać nałożone na nich ustawowe obowiązki i proszę kopie pism przesłać mi do wiadomości.

Na interpalację odpowiedzi udzielił sekretarz S. Miklusz.

Dotychczas nie wydawaliśmy żadnych decyzji nakazujących uprzątnięcie chodnika, czy drogi. Zawsze staraliśmy się rozmawiać telefonicznie i prosić zarządców dróg o ich odśnieżenie.  Faktycznie, przepisy dają nam takie możliwości, jednak z tego nie korzystamy.

Burmistrz dodał, że wkrótce zorganizuje spotkanie z zarządcami dróg i poruszy ten temat.  

 

Později vás si pochopil jsem, že viagra a dávka je Zajímavostí věci viagra 25mg nejtěžší uvažovat není doprava. Takže jste si myslel než. Jen vůle muset přemýšlet o tom, kdy se dá činit.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież