Jakie przysługują ulgi na zakup lokalu mieszkalnego przez najemcę

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 1436 odsłon.

Z ostatniej sesji z dnia 25 października 2013r.

Proszę o wyjaśnienie obowiązującego systemu ulg przy wykupie lokali mieszkalnych przez ich dotychczasowych najemców?

System ulg opiera się na Uchwale Rady Miejskiej nr X/93/11 z dnia 21.10.2011r. w sprawie określenia  zasad gospodarki nieruchomościami.

W myśl tej Uchwały podstawowa ulga - bonifikata przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom wynosi 30% .

Przy płatności jednorazowej bonifikata dodatkowa wynosi 40% ceny lokalu, a  przy równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynkach, gdzie nie była prowadzona sprzedaż  wynosi 90%.

Identyczna 90% bonifikata wyniesie, gdy równoczesna sprzedaż  wszystkich niewykupionych lokali, będzie obejmować co najmniej 50% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych w budynku. 

Z kolei 70% bonifikaty przysługuje przy równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali niewykupionych, gdy ich łączna powierzchnia użytkowa stanowi co najmniej 40% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali.

Bonifikata 60% ceny lokalu przysługuje przy równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali niewykupionych, gdy ich łączna powierzchnia użytkowa stanowi co najmniej 30% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali.

40% ulga należy się przy sprzedaży budynku jednolokalowego.

Natomiast, jeżeli płatność jest rozłożona na raty to ulga dodatkowa wynosi 30% pod warunkiem, że sprzedaż lokalu występuje w budynkach, gdzie dotychczas nie była prowadzona lub przy równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali niewykupionych, gdy ich łączna powierzchnia użytkowa stanowi co najmniej 50% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali.

Reasumując  nasz lokalny system bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych jest mało przejrzysty i zagmatwany, stąd też kierowane do mnie zapytania mieszkańców w tej sprawie.

 

Později jste si rozuměl jsem, že viagra a dávka je Zajímavostí věci viagra 25mg nejtěžší uvažovat není přímo. Takže vy si myslel předtím. Jen vůle muset myslet o tom, kdy se dá udělat.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież