Remont ul. 3 Maja w Pasłęku w pytaniach i odpowiedziach

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 2040 odsłon.

Wracam do tematu ulicy 3 Maja w Pasłęku, który poruszałem wcześniej w swoich interpelacjach. Postaram się przybliżyć te zagadnienie od początku na podstawie udzielonych odpowiedzi przez p. E. Andrusewicza, burmistrza W. Śniecikowskiego i  posiadanych dokumentów.

Remont ul. 3 Maja budzi wiele emocji i kontrowersji.  Nie ustrzeżono się wielu kardynalnych błędów. Zwężenie jezdni, rozmiar ronda Ogrodowa/3 Maja, rozmieszczenie lamp ulicznych w chodniku, niewpasowanie przejścia dla pieszych 3 Maja/Bankowa w obecny ciąg przeznaczony dla pieszych i wreszcie ostatnie bulwersujące opinię  publiczną asfaltowanie odcinka na wysokości Bankowa/Westerplatte i układanie chodnika z polbruku przy kilkunastostopniowych mrozach, to poza znacznymi opóznieniami w stosunku do harmonogramu prac podstawowe zarzuty. Kto to odbierze i za to zapłaci? Czy i jakie burmistrz podpisywał aneksy w tym zakresie i na jakie kwoty? Czy będą kary umowne ? Jaką dotychczas kwotę zapłacono firmie realizującej to zadanie i ile pozostało jeszcze do zapłaty?

Do przetargu na remont ulicy 3 Maja w Pasłęku przystapiło 6 firm. Najwyższa zaproponowana cena to 6.810.032,07 zł,  a najniższa - 4.846.089,94 zł. Wszystkie firmy zobowiazały się do ukończenia zadania w dniu 30.11.2010r. Ostatecznie wygrała oferta najniższa przedstawiona przez Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. w Gutkowie.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Etap I obejmuje remont nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników po obu stronach z wydzieleniem ściezki dla rowerów z jednej strony, istniejących zjazdów i wysepek oraz wykonanie 2 zatok autobusowych. Etap II  dotyczy przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i burzowej,budowy oświetlenia drogowego i usunięcia kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi (TP S.A. -35m,  Dialog-819m, Multimedia - 1582m). Udział finansowy w I etapie Powiatu Elbląskiego wyniósł 574 tyś.zł, Gminy Pasłęk - 596,6tyś. zł i budżetu państwa - 790 tyś. zł. Reszta zapłaty (kilka milionów) objemująca etap II pokrywa nasza gmina Pasłęk.

W imieniu inwestora (gminy Pasłęk) prace drogowe nadzoruje firma INWEST-Stanisław Szyszko z siedzibą w Pasłęku. W opinii inspektora nadzoru roboty są odbierane na bieżąco i bez zastrzeżeń, a monitoring prowadzą uprawnieni pracownicy urzędu.

Natomiast odcinek od Bankowej do Westerplatte został wykonany dla udostępnienia ruchu kołowego i pieszego i nie podlegał odbiorowi.

Usytuowanie słupów oświetlenia drogowego było ściśle związane z występującymi w terenie niezinwentaryzowanymi sieciami kablowymi.

Żadne aneksy z wykonawcą  nie były podpisywane.

Dotychczas Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe otrzymało 4.550.546,80 zł, do zapłaty pozostało jeszcze 590 tyś zł.

Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu niedotrzymania warunków terminu zakończenia prac określa umowa w par. 7 pkt. 2 z dnia 21.06.2010r. Na wykonawcy ciąży również odpowiedzialność za przedmiot umowy w trakcie realizacji oraz w okresie gwarancji.

Mój komentarz wkrótce na stronie głównej blogu - home 

Později vám si pochopil jsem, že viagra a dávka je Zajímavostí věci viagra 25mg nejtěžší uvažovat není doprava. Takže vy si myslel předtím. Jen vůle muset přemýšlet o tom, kdy se dá dělat.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież