Przeciekające dachy pasłęckich szkół

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 2032 odsłon.

W związku z przeciekającym dachem sali gimastycznej, ale i też  i jego sygnalizowanym obniżeniem w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku chciałbym poznać wyniki kontroli w tej sprawie. Jakie zapadły ustalenia? Przy okazji chciałbym również zapytać o przeciekające dachy nad dużą i małą salą gimanastyczną w dawnym PDK - budynku filialnym Szkoły Podstawowej nr 2.

Odpowiedzi udzielił kierownik E. Andrusewicz i przekazał mi kopię pisma w tej sprawie

Dokonano pomiarów wysokości hali w obecności kierownika budowy (firma LB) oraz inspektora nadzoru p. inż. Ziębki i stwierdzono ponownie potrzebę wzmocnienia 1-go dźwigara, co szczegółowo opisał projektant sali firma "Concept" Tomasz Porębny w pismie z dnia 31.01.2011r.

Ponadto analiza szczegółowa wykazała, że użyte do budowy drewno klasy C 18 było mocno zawilgocone, a ugięcie płatwi jest przekroczone od dopuszczalnego.

Projektant stoi na stanowisku, że wskazane przecieki nie mają związku z ewentualną pracą dźwigara, a wynikają jedynie z błędów technologicznych w wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej dachu. Podczas oględzin stwierdzono liczne nieprawidłowości wykonania izolacji, które nie są zgodne z Projektem wykonawczym oraz Specyfikacją techniczną i odbioru robót  w szczególności: brak wywinięcia papy na 30 cm dotyczy kominów i attyk, brak opasek w/w miejscach i liczne odklejenia warstw papy od papy podkładowej (trudno jest stwierdzić, czy są faktycznie wbudowane 3 warstwy tak jak zakładał projekt).

To będzie musiało być naprawione.

Jeżeli chodzi o budynek PDK przy SP 2 to przecieki zostały opanowane i wynikały raczej z nieodgarniętego na czas śniegu.

Komentarz do sprawy na stronie głównej blogu (home) "Inwestycyjne buble w pasłęckich szkołach - ciąg dalszy"

  

Později vy si uvědomil, že viagra a dávka je Zajímavostí věci viagra 25mg nejtěžší uvažovat není doprava. Takže vám si myslel dříve. Jen budou muset myslet o tom, kdy se dá učinit.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież