Zdewastowany chodnik przy ul. Augustyna Steffena prowadzący na Cmentarz Komunalny w Pasłęku

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 1535 odsłon.

Z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 września 2013r.

Chciałbym zwrócić uwagę na zdewastowany chodnik przy ul. Augustyna Steffena prowadący na Cmentarz Komunalny w Pasłęku. Na skutek poruszania się po nim ciężkiego sprzętu przez firmę Skanska, która modernizuje drogę Pasłęk-Orneta doszło do uszkodzenia chodnika. Jest on połamany, zasypany żwirem i kamieniami, że nie sposób się po nim poruszać w jego dolnym odcinku.

Kiedy wreszcie rozpocznie się przebudowa ul. Sprzymierzonych?

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 1453 odsłon.

Z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 6 września 2013r.

Kiedy faktycznie rozpocznie się przebudowa ul. Sprzymierzonych i jak będzie zorganizowany ruch na tej ulicy w czasie remontu?

Wszyscy liczyli, że od 2 września 2013r. wkroczy tu firma, która wygrała przetarg, jednak poza zabezpieczeniem drzew deskami nic się tu nie dzieje. 

Niskie stawki dzierżawy za grunty rolne w Gminie Pasłęk

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 1786 odsłon.

W związku z ustalonymi stawkami dzierżawy za grunty rolne, gdzie stroną wydzierżawiającą jest Gmina Pasłęk zwracam uwagę na ich niską wartość, brak mechanizmów waloryzacyjnych i nieadekwatność do jakości tych gruntów. Stawka na poziomie 120 zł za hektar jest rażąco niska i zdecydowanie odstaje od stawek obowiązujących w Agencji Nieruchomości Rolnych. Proszę o pilen zajęcie się tym tematem.