Zagrzybienie świetlicy w Mariance

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 627 odsłon.

Z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2016r.

Chciałbym zwrócić uwagę na występujące zagrzybienie świetlicy w Mariance. W związku z tym, że w ostatnim czasie robiono remont w tej świetlicy, chciałbym wiedzieć  ile będzie kosztowało usunięcie zagrzybienia oraz kto za to zapłaci.

Basen zamiast boiska w Dargowie

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 574 odsłon.

Z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2016r.

Zostałem poproszony o  interwencję w sprawie boiska w Dargowie. Inwestycja ta niedawno została odebrana, jednak mieszkańcy skarżą się, że po opadach deszczu boisko tonęło ono w wodzie. Proszę o wyjaśnienie,  na jakiej podstawie  firma realizująca tę  inwestycję otrzymała przedłużenie terminu na jej wykonanie aż na okres sześciu miesięcy.

 

Chodnik na ul. Traugutta potrzebny od zaraz

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 542 odsłon.

Z sesji Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2016r.

Wracam do tematu konieczności wykonania chodnika przy ulicy Traugutta, w sprawie której interpeluję od kilku lat. Bardzo prosiłbym  o  włączenie tego tematu do rozmów podczas planowanego wspólnego wyjazdowego posiedzenia Zarządu Powiatu i Burmistrza Pasłęka, które jest planowane w maju w Urzędzie Miejskim  w Pasłęku. Ulica Traugutta łączy dwa osiedla,  a wąskie pobocze stwarza niebezpieczeństwo. Piesi są zmuszani przez ruch samochodów do schodzenia do przydrożnego rowu, by uniknąć wypadku.  

Petycja w sprawie ul. Augustyna Steffena

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 565 odsłon.

Z sesji Rady Miejskiej z dnia 11 marca 2016r. 

Jako klub radnych zostaliśmy  zaangażowani w zainicjowanie tematu modernizacji powiatowej ulicy Augustyna Steffena. Przygotowaliśmy  w tej sprawie petycję wraz załączonymi podpisami pod nią mieszkańców naszego miasta i gminy, którą złożymy  na ręce p. Burmistrza i p. Starosty. Koleżanka radna Teresa Czerska odczyta teraz treść petycji …..

 Po odczytaniu petycji wraz z podpisami wręczyłem ją burmistrzowi.