Firma zeszła z placu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 912 odsłon.

Z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2015r.

W związku z brakiem postępów w pracach przy rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku, proszę o informację; czy jest to zgodne z przyjętym harmonogramem inwestycji, czy występują opóżnienia. Proszę o pisemny protokół odbioru częściowego prac budowlanych. 

 

Brak odpowiedzi w sprawie kosztów jubileuszy

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 938 odsłon.

Z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2015r.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem pisemnej odpowiedzi na moją interpelację z dnia 25 września 2015r. w sprawie kosztów organizacji uroczystości jubileuszowych poniesionych przez pasłęcki samorząd we wrześniu 2015r. Pan Burmistrz miał zgodnie z przepisami na odpowiedź 14 dni.

Problem z odpadami BIO

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 1025 odsłon.

Z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2015r.

 

Chciałbym zasygnalizować  problem zgłoszony mi przez mieszkańców, którzy skarżą się na przepełnionew niektórych miejscach pojemniki z odpadami BIO. Niektórzy liście zapakowali do worków, które leżą przy pojemnikach, które są już pełne. Jednocześnie chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że jestem zwolennikiem rozwiązania stosownego w wielu miastach pozostawienia tego rodzaju pojemników przez cały rok, gdyż odpady tego rodzaju są wytwarzane w gospodarstwach domowych w okresie całego roku, a zabieranie pojemników na okres zimy i ponowne ich rozstawianie generuje koszty.

 

Brak wjazdu na posesję przy ul. Długiej

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 997 odsłon.

Z sesji Rady Miejskiej z dnia 23 października 2015r.

Sprawa  dotyczy inwestycji na ul. Długiej i niewykonania  wjazdu na posesję p. E. Nieruchomośc została wcześniej zabudowana budynkiem mieszkalnymi syniał tam wjazd na posesję, podobnie jak na sąsiednich nieruchomościach. Następnie po tragicznej śmierci właścicielki budynek popadł w ruinę, aż w końcu spadkobiercy zdecydowali się całość sprzedać. Okazało się, że obiekt  nie nadaje się do użytku i należy go zburzyć. Nowi właściciele zburzyli obiket i uporządkowali działkę pod budowę nowego domu. Niestety, projektant pomimo składanych obiketnic, nie zaprojektował wjazdu na posesję z ulicy Długiej. Nowi właściciele, jak tylko dowiedzieli się, że od nowa muszą uzyskać zgodę na wjazd na swoją posesję, o taką zgodę wystąpili w lipcu 2015r do Zarządu Dróg Powiatowych. Zgodę uzyskali, ale to nic nie zmieniło w ich sprawie. Co więcej, wykonanwca drogi pozostawił w pasie drogowym niewyrwane korzenie po ściętych drzewach utrudniając tym samym dostęp do nieruchomości. Proszę o zajęcie się tą sprawą.