Co z projektem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 903 odsłon.

Z sesji Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2016r.

 W związku z licznymi sygnałami o występujących od wielu miesięcy problemach z dostarczaniem internetu w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk"  bardzo proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Część beneficjentów w ogóle nie ma dostępu do internetu, a część z nich posiada mocno ograniczony dostęp.

Naciąganie na zakupy w Pasłęckim Ośrodku Kultury

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Interpelacje | 889 odsłon.

Z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 października 2016r.

Chciałbym poruszyć  temat wypożyczania sali w instytucji gminnej jaką jest Pasłęcki Ośrodek Kultury na cele komercyjne dla firm paramedycznych bądź innych, które stosują „złośliwy marketing”. Niejednokrotnie biorą udział w tego typu pokazach ludzie niezamożni, aby otrzymać drobny prezent, a naciągani są przy okazji na zakup drogich produktów, na które muszą zaciągnąć kredyt. Poprosił, aby Pan Burmistrz ustosunkował się do wypożyczania sal w instytucjach samorządowych dla firm prowadzących tego typu działalność.