Pasłęcka debata o drogach, czyli droga... donikąd?!

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 2871 odsłon.

b_300_300_16777215_00_images_stories_cam00861.jpg

Jak co roku, we wrześniu, odbyła się na pierwszej, powakacyjnej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku debata o stanie dróg w mieście i gminie Pasłęk. Tym razem obecni byli wszyscy zarządcy dróg naszego miasta i gminy. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie reprezentował dyrektor Władysław Królikowski. Z kolei Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku reprezentował Dyrektor Tadeusz Przyborski przy wsparciu Macieja Romanowskiego –wicestarosty Powiatu Elbląskiego. Za drogi i ulice gminne u nas odpowiada osobiście Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski.

Radni przed sesją otrzymali obszerne materiały informacyjne, które stanowiły informacje statystyczne praktycznie nic nie wnoszące do debaty. Jako pierwszy głos zabrał radny powiatowy Tomasz Marcinkowski. Najpierw radny „pochwalił się”, że wspólnie z innymi radnymi z Pasłęka składał wniosek o ul. Długą, aby wreszcie ją zrobić. Jednak po chwili „zwierzył się”, że przez starostę Jezierskiego został w 5 minut przekonany, że są inne potrzeby i Pasłęk musi sobie radzić sam i zalecił to nam, radnym, abyśmy remonty dróg/ulic powiatowych przejęli na swoje barki, gdyż powiat ma inne priorytety.

Wniosek: Długiej i innych ulic nie będzie!!!

Burmistrzu! Zastanów się! Nie popełnij ogromnego błędu i ...

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 4054 odsłon.

b_300_300_16777215_00_images_stories_p7041373_1.jpg

b_300_300_16777215_00_images_stories_p7041374.jpg

… nie niszcz jedynego placu zgromadzeń, jakim jest Plac 1000-lecia w centrum Pasłęka.

Koncepcja wykonania placu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 235/18 tj. Placu 1000-lecia w Pasłęku ma polegać na: budowie chodników - ciągów komunikacyjnych, ścieżki rowerowej o nawierzchni z poliuretanu o dł. ok.210 m , toru do jazdy na rolkach i wrotkach o nawierzchni wodoprzepuszczalnej o dł. ok. 200 m, budowie fontanny ziemnej, budowie oświetlenia oraz iluminacji muru, budowie ogrodzenia od strony targowiska, budowie schodów terenowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Chodkiewicza, wykonaniu monitoringu, urządzeniu zieleni, wykonaniu nawierzchni pod urządzeniami oraz montażu urządzeń sportowych, zestawów zabawowych, ławek oraz koszy w tym również pracach remontowych istniejących obiektów tj. schodów oraz kamiennej sceny w kształcie orła.

Jestem absolutnym przeciwnikiem „zniszczenia” dotychczasowej funkcji Placu 1000-lecia jako placu zgromadzeń i organizacji imprez masowych i zastąpienie jej kolejnej „orlikiem” w wersji „ maxi”.

Boisk sportowych ci u nas dostatek, i dla dzieci, i młodzieży, i dla dorosłych. Każda pasłęcka szkoła posiada tzw. orlik, czy kompleks boisk sportowych o różnej skali i możliwościach uprawiania sportu. Miejski stadion z nawierzchnią tartanową i możliwościami uprawiania nie tylko piłki nożnej, ale i lekkiej atletyki świeci pustkami, choć miało się tutaj dziać, że ho, ho…. A tymczasem na obiecankach burmistrza i kierownictwa MOSiR Pasłęk się skończyło.

Po co więc nam kolejny plac zabaw. Nie wiem. W mojej ocenie, to przykład głupoty i dość prymitywnego myślenia, żeby zrobić coś, choć niekoniecznie z pożytkiem dla pokoleń.

Remont „Serpentyny”, czyli skuteczny przepis na drogowy paraliż Pasłęka

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 2981 odsłon.

b_300_300_16777215_00_images_stories_p7311712.jpgJak zapowiadano, tak zrobiono. W dniu 31 lipca 2013r. około godz. 8 zamknięto dla ruchu kołowego jedyną drogę łączącą północno-zachodnie krańce Pasłęka z jego centrum i pozostałymi częściami miasta.

Ulica Zamkowa, bo o niej mowa, zwana potocznie „Serpentyną” oplata wzgórze zamkowe i jako ulica o charakterze zabytkowym jest wyłożona kostką bazaltową. Stan nawierzchni tej drogi jest bardzo zły, wręcz niebezpieczny szczególnie w okresie zimowym i gdy pada deszcz. Kostka w bardzo wielu miejscach jest wybita, powstały zagłębienia i „rynny” od ruchu ciężkich pojazdów.

Zarządca drogi – Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku odpowiada za zły stan nawierzchni. Sam też jest sobie winny, albowiem z drogi korzysta wielu użytkowników, którzy powodują degradację drogi. Ostatnio na sesji Rady Miejskiej reprezentacja miejscowych rolników, w imieniu których występował p. Grzanka domagała się umożliwienia swobodnego korzystania im z tej drogi do miasta i punktów skupu zbóż. Rolnicy twierdzą, że nie tylko ich ciągniki (ciężkie!) przyczyniły się do zniszczenia nawierzchni drogi.

Dodatkowym problemem, którego tu się nie dostrzega, jest erozja powodująca „spływ” chodnika  w dół skarpy.   Ale póki co, nikt się tym nie przejmuje.

Próżno by szukać oficjalnej informacji na stronach ZDP Elbląg, kto zajmuje się naprawą nawierzchni na ul. Zamkowej w Pasłęku. Nie ma też informacji o postępowaniu przetargowym. Ale w tej sprawie nie to jest najważniejsze.

Zamknięcie drogi spowodowało istny paraliż miasta. Dwie części miasta zostały od siebie odcięte. Wyznaczony oficjalny objazd ul. Sprzymierzonych- Rzeczna-Krosno- ul. Wojska Polskiego został uzgodniony nie wiedzieć z kim. Brak jest wyraźnego oznakowania drogi o objeździe. Zdezorientowani kierowcy z obcych miast są zagubieni i pytają przechodniów o drogę; jak dojechać do miasta.

Lepiej „radzą” sobie Pasłęczanie, którzy „wytyczyli” własny objazd, skoro miejscowym władzom zabrakło wyobraźni i …..oleju w głowie (jak mówią mi mieszkańcy miasta). Ulica Augustyna Steffena, choć z częściowym zakazem wjazdu ( nie dotyczy mieszkańców) jest teraz wykorzystywana jako alternatywna trasa do centrum Pasłęka.

Czy Gminie Pasłęk grozi śmieciowy chaos?

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 4959 odsłon.

 

b_300_300_16777215_00_images_stories_mieciowa_sprawa.jpgPomimo zapowiedzi od dwóch lat zmiany systemu gospodarowania odpadami w gminach, reforma już na etapie legislacji w polskim parlamencie napotykała na przeszkody. Ledwo w 2012r. została uchwalona , w 2013roku poprawiona, już wymaga poprawy.

A polska gminna od morza do samiuśkich Tater (jak mówią górale) grzęźnie w śmieciowym chaosie. Brak, nierozstrzygnięte lub zaskarżone przetargi, niejasne kryteria klasyfikacji śmieci podlegających zbiórce selektywnej w poszczególnych gminach, niedobór koszy na rynku to podstawowe bolączki gmin w obecnej chwili.

W Pasłęku, choć rozstrzygnięto przetarg na wywóz odpadów komunalnych temat wywozu śmieci jest jak najbardziej aktualny. A pytań i wątpliwości jest tak wiele, że nawet niesposób jest o nich wszystkich pisać.

Niestety, i nasi urzędnicy i nasz burmistrz, na większość z nich nie potrafią odpowiedzieć.

Ku zaskoczeniu naszych włodarzy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu, które wygrało przetarg, złożyło ofertę na wywóz śmieci na poziomie 30% zakładanej w kalkulacji sumy tj. 523 tys. zł za 16 miesięcy.

Jak łatwo wyliczyć Gmina Pasłęk zapłaci miesięcznie spółce za wywóz 32,7 tys. zł, co daje kwotę 2,04 zł na osobę.

Budżet przetrwania, czyli Gmina Pasłęk pod ścianą zadłużenia

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 5171 odsłon.

b_300_300_16777215_00_images_stories_ratuj_budet.jpgCzarne chmury zebrały się nad finansami pasłęckiej Gminy. Rok 2013 to rok finansowej wegetacji samorządu. Spodziewane dochody budżetowe to zaledwie 53 mln złotych, co przy ubiegłorocznych 67 mln złotych stanowi spadek, aż o 21%. Z kolei wydatki Gminy Pasłęk mają osiągnąć pułap 58,5 mln złotych, podczas gdy w 2012r. były na poziomie 72,4 mln złotych.

Czy tylko kredyty mogą nas uratować? Bo tych ci u nas dostatek. Jesteśmy zadłużeni w bankach na ponad 21 mln złotych i tej spirali zadłużenia końca nie widać. Średnio na mieszkańca wypada ponad 1,3 tysiąca złotych długu publicznego. Rocznie musimy spłacać blisko 6 mln zadłużenia wraz z odsetkami.

Wskaźnik obsługi zadłużenia osiągnął alarmujący poziom 13,5%, podczas gdy dopuszczalny próg zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosi 15%.

W dodatku burmistrz planuje zaciągnięcie ponad 9 mln złotych kredytu fundując nam kolejne raty do 2019 roku. Najwyraźniej burmistrz Śniecikowski nie potrafi oszczędzać. Nie redukuje wydatków i co więcej, dalej generuje długi.