NIE dla absolutorium burmistrza Śniecikowskiego!

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 5269 odsłon.

Poniżej przedstawiam treść swojego wystąpienia na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium za 2010r. dla burmistrza Wiesława  Śniecikowskiego.

Panie Przewodniczący,

Panie i Panowie Radni,

Panie Burmistrzu,

Szanowni Państwo,

Przed nami jako radnymi stoi niełatwe zadanie oceny dokonań burmistrza za 2010r. Był to rok bardzo ambitnych zadań, jakich organ wykonawczy (burmistrz) podjął się realizacji. Dodatkowym, a dla burmistrza przede wszystkim, motorem do działania był rok wyborczy, kiedy to władza chciała pokazać nam wyborcom, jak dobrze i skutecznie potrafi realizować swoje zamierzenia.

SONDA - absolutorium dla burmistrza Śniecikowskiego!

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 10987 odsłon.

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Miejskiej w Pasłęku, na której podjęta zostanie uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi Wiesławowi Śniecikowskiemu absolutoruim za 2010r. chciałbym poznać Państwa opinie na ten temat, stąd na  moim blogu, na jego prawym pasku została umieszczona sonda z pytaniem: czy jesteś za udzieleniem  burmistrzowi Śniecikowskiemu absolutorium za 2010r.

Urzędnicy miejscy w Pasłęku przeczytali ustawę po 14 latach od daty jej uchwalenia

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 4671 odsłon.

Blisko 14 lat zabrało urzędnikom miejskim w Pasłęku "studiowanie" ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 115 poz. 774 z późniejszymi zmianami - tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami). Konkretnie chodzi o zapisy dotyczące opłaty adiacenckiej.

Ustawa zobowiązuje właścicieli nieruchomości do uczestniczenia w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Pole golfowe (Sand Valley Company) w Pasłęku zbyt biedne, by płacić podatki

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 13185 odsłon.

Taki wniosek padł ze słów przedstawiciela Sand Valley Company (pole golfowe) w Pasłęku na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2011r..

Nim doszło do prezentacji "osiągnięć" pasłęckiego pola golfowego złożyłem wniosek formalny, by ten punkt został przesunięty na koniec obrad, albowiem posiedzenie Rady Miejskiej nie powinno służyć "prezentacji" tej, czy innej firmy komercyjnej, a wyłącznie stanowieniu prawa i sprawom bezpośrednio związanym z funkcjonowaniem struktur samorządu. Wniosek jak zwykle poddano pod głosowanie. Niestety, "światło mądrości" nie oświeciło obecnych na sesji radnych "Pasłęczan", którzy dla zasady głosowali przeciw mojemu wnioskowi. Tylko my, radni niezależni i radni z PiS głosowaliśmy, by prezentacja odbyła się po formalnym zakończeniu obrad. Do prezentacji doszło więc w trakcie obrad Rady.