Jerzy Przedpełski uznany winnym zniesławienia Krzysztofa Kopańskiego

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 4558 odsłon.

obraz sprawiedliwośćSąd Rejonowy w Elblągu VIII Wydział Karny 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18.07.2019 r.

sprawy z oskarżenia prywatnego Krzysztofa Kopańskiego przeciwko

Jerzemu Przedpełskiemu, 

oskarżonego o to, że:

w dniu 10 października 2018 r. w Pasłęku, opublikował na stronie internetowej www.glospasleka.pl artykuł pod tytułem „Jak radny K. mieszkanie od emeryta kupował?", w którego treści zamieścił list M.K., pomawiający Krzysztofa Kopańskiego o nieuczciwe postępowanie przy próbie zakupu od niego mieszkania, w tym zwłaszcza o podstępne wykorzystanie jego nieznajomości prawa , uzyskanie nieuzasadnionego zarobku kosztem starszego i biednego emeryta, umyślne przedłużanie procesu sądowego w celu zaszkodzenia M.K., poświadczenie nieprawdy w umowie sprzedaży co do wysokości ceny, skrzywdzenie M.K. i doprowadzenie go do choroby, a także o odmienne postępowanie w życiu prywatnym i w życiu publicznym oraz bycie cwanym i złym człowiekiem, co mogło narazić pokrzywdzonego na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia funkcji publicznych,

o czyn z art. 212§2 kk.

  1. oskarżonego Jerzego Przedpełskiego uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu oskarżeniem, czyn ten kwalifikuje z art. 212 2 kk i za to na podstawie art. 212 *2 kk w zw. z w zw. z art. 33* 1 i 3 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) zł;
  2. Na podstawie art. 43b kk w zw. z art.215 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie w czytelnej formie na okres 3 (trzech) dni na stronie gazety internetowej www.glospasleka.p1;
  3. na podstawie art. 628 pkt 1 kpk zasądza od oskarżonego Jerzego Przedpełskiego na rzecz oskarżyciela prywatnego Krzysztofa Kopańskiego poniesione przez niego koszty procesu, w tym opłatę w kwocie 300 (trzysta) złotych;
  4. na podstawie art. 626 1 kpk w zw. z art.3 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn. nn.) zasądza na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonego koszty sądowe oraz opłatę w kwocie 500 (pięćset) zł.

Koszty procesu wyniosły 5220 zł, zaś koszty grzywny 5000 zł plus 500 zł. Łącznie 10 720 zł (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).

Tak oto po raz kolejny zmuszony byłem szukać sprawiedliwości w Sądzie, by bronić swojego honoru. Wyrok jest prawomocny.