Krzysztof Kopański kandydatem nr 1 na Burmistrza Pasłęka. Sylwetka kandydata i program wyborczy

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 3955 odsłon.

PLAKAT KOPANSKI KWW PASLEK RAZEM

Komitet Wyborczy Wyborców

„PASŁĘK RAZEM”

nasz doświadczony samorządowiec

kandydat na burmistrza Pasłęka

Krzysztof Kopański

POZYCJA NR 1 NA LIŚCIE

kandydat bezpartyjny, lat 56, doktor nauk rolniczych, rzeczoznawca majątkowy, dyplomowany bankowiec, doradca finansowy i agent ubezpieczeniowy. Przez wiele lat adiunkt w instytucie naukowym, starszy inspektor ARiMR zastępca dyrektora oddziału ZUS ds. dochodów i dyrektor banku oraz wykładowca przedmiotów z zakresu gospodarki przestrzennej i finansów na uczelni katolickiej z siedzibą w Warszawie. Radny Rady Miejskiej w Pasłęku trzech ostatnich kadencji, członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Od 21 lat właściciel firmy zajmującej się obrotem i wyceną nieruchomości, biegły Sądu Okręgowego w Elblągu.

Szanowni Państwo,

Za nami cztery lata pracy obecnych radnych i dotychczasowego burmistrza. Był to okres, kiedy nasz Klub Radnych „Pasłęk Razem” wyraźnie zaznaczył swój wpływ na bieżącą politykę samorządową. Część naszych propozycji inwestycyjnych została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. Wśród nich należy wymienić:

 • Przebudowa ulicy Spokojnej (dawna Ul. Buczka)
 • Przebudowa ulic Lanca, Nowowiejskiego i Zawiszy Czarnego
 • Przebudowa ulicy Rzemieślniczej
 • Budowa chodnika na ul. Traugutta
 • Przebudowa drogi powiatowej ul. Augustyna Steffena (dokumentacja)
 • Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena,
 • Oświetlenie na ul. Dębowej i Wiśniowej
 • Przebudowa skweru przy ul. Boh. Westerplatte,
 • Sygnalizacja świetlna przy zbiegu ulic Boh. Westerplatte i 3 Maja,
 • Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wojska Polskiego (dokumentacja),
 • Rozbudowa Szkoły nr 2

Wspieraliśmy każdą zgłoszoną inicjatywę budowy drogi, chodnika, czy ulicy, jak również wodociągu oraz kanalizacji. Staliśmy na stanowisku, że należy szukać porozumienia tam, gdzie jest ono osiągalne i korzystne dla naszej społeczności.

Pamiętać należy, że burmistrz nie był i nie jest osobą decyzyjną w zakresie inwestycji. To radni Rady Miejskiej akceptują każdą inwestycję podejmując stosowną uchwałę o przyznaniu środków, burmistrzowi powierzając jej wykonanie, a następnie z każdego zadania rozliczają burmistrza. W tej sytuacji przypisywanie sobie wyłącznych zasług w zrealizowaniu tej, czy innej inwestycji mija się z prawdą.

Bez wzajemnej zgody i porozumienia w pasłęckim samorządzie niemożliwe byłoby przeprowadzenia jakiejkolwiek inwestycji.

Niestety, w wielu sferach życia naszej gminy są poważne niedociągnięcia i brak jest profesjonalnego nadzoru. Od lat obserwujemy chaotyczny rozwój miasta, bez przemyślanego planu. Ten kto ma siłę przebicia i dojścia do burmistrza, realizuje swój plan, a właściwie swój interes. Rządy lokalnych deweloperów i ludzi skupujących grunty w Pasłęku powodują, że miasto zamiast samo zarabiać, daje zarobić wąskiej grupie wtajemniczonych.

Postępowania przetargowe nie są prowadzone w sposób przejrzysty, a czasami rozstrzygane są na etapie, na którym ma się uzasadnione przekonanie, że zgłosił się konkretnie wyczekiwany oferent.

Zupełną porażką kadrową ustępującego burmistrza, który legitymuje się tytułem doktora nauk prawnych było bezprawne powołanie na stanowisko swojego zastępcy Henryka Żukowskiego, który nie posiada wyższego wykształcenia, ale został po jego odwołaniu zatrzymany na stanowisku asystenta, a po kolejnej likwidacji tego stanowiska dalej pracuje w urzędzie jako kancelista, bez wyraźnego zakresu czynności.

Na skutek negatywnej oceny dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej tej kadencji burmistrz zmuszony był zredukować obsadę Straży Miejskiej do dwóch strażników. Tak naprawdę od dłuższego czasu pracuje zaledwie jeden strażnik, co praktycznie sprowadza rolę Straży Miejskiej w Pasłęku do funkcji symbolicznej.

Od lat ustępujący burmistrz pomimo niekorzystnych wyników kontroli oraz docierających sygnałów o sytuacjach dotyczących zachowania dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku i sposobu zarządzania oraz kierowania jednostką zupełnie ignoruje te sprawy i tym samym staje się jego zakładnikiem, a w naszej ocenie powinien jako przełożony zdecydowanie reagować na wszelkie przedstawione nieprawidłowości.

W 2017 roku dwukrotnie zarówno miasto, jak i gminę Pasłęk dotknęła powódź. Zalane zostały domy, mieszkania, pola uprawne oraz ujęcia wody pitnej. Pomimo obietnic nie wyciągnięto należytych wniosków, a mieszkańcy, którzy ucierpieli wciąż skarżą się, że nie zrobiono takich zabezpieczeń, aby w przyszłości tego rodzaju żywioł nie doprowadził do utraty ich majątku.

Burmistrz od lat chwali się inwestycjami w Pasłęku, jednak do chwili obecnej burmistrz nie wskazał konkretnie, ile miejsc pracy powstało za jego kadencji. Przy słynnej ulicy Firmowej wykonanej za blisko 1,9 mln zł dalej brak inwestorów, a miała być fabryka okien , market „Mrówka” i inne firmy. 

Rynek pracy w ostatnich latach wyraźnie się zmienia i staje się coraz bardziej rynkiem pracownika. Niestety, pasłęcki rynek pracy jest nader skromny i brak konkurencji powoduje, że płace są relatywnie niskie w stosunku do rynków równoległych. Niektórzy przedsiębiorcy skwapliwie to wykorzystują oferując bardzo niskie stawki, albowiem brak jest zewnętrznych inwestorów. Dwie firmy tj. „Kram” i „Promus” z powodzeniem rozbudowały się i rozwinęły działalność poza Pasłękiem, gdyż burmistrz Śniecikowski nie zaproponował im na tyle atrakcyjnej oferty, by firmy rozwijały się u nas.

Od kilku lat opinia publiczna Pasłęka jest zastraszana informacją o potencjalnej budowie fermy trzody chlewnej i drobiu przez firmę „Wipasz”. Burmistrz nie potrafi jednoznacznie oświadczyć, że jest przeciwnikiem tego przedsięwzięcia i uciąć wszelkie spekulacje na ten temat. Z roku na rok inwestor przedkłada nowe wnioski i tym samym sprawa permanentnie jest przedmiotem postępowania. Teraz jasnym jest, że ustępujący burmistrz Śniecikowski i jego radni („Pasłęczanie”) są zwolennikami tej inwestycji.

Dotychczasowy burmistrz jest w istocie lokalnym celebrytą, który lubi się publicznie pokazywać i prezentować tylko swoją osobę. Na każdej zrealizowanej inwestycji musi być przecięta wstęga, szumne otwarcie, dyplomy, puchary, obeliski, tablice pamiątkowe, na siłę ustanawiani honorowi obywatele wszystko to dla zaspokojenia własnej próżności. Ten istny kabaret trwa w naszym mieście od lat. Uważamy, że wykonanie ulicy, drogi, czy wodociągu, to żadna łaska, to zwykły obowiązek spoczywający na władzy. To normalna praca.

Burmistrz Śniecikowski próbował obciążyć mieszkańców ul. Długiej, Wiosennej i Andersa opłatą w wysokości 750zł od każdej nieruchomości za wykonane ulice. Dopiero interwencja radnego Kopańskiego zablokowała tę procedurę, a osoby które już zapłaciły otrzymały zwrot całej kwoty.

W czasie minionej kadencji jako radni odebraliśmy dziesiątki skarg na firmę zarządzającą nieruchomościami, która zarządza również mieszkaniami komunalnymi. W wielu sprawach interweniowaliśmy, dzięki czemu niektóre z nich udało się pozytywnie rozstrzygnąć. Są sprawy, które wymagają szybkich i zdecydowanych decyzji. Niestety, stale trzeba o coś walczyć. Często odnawia się fasady starych budynków, gdy tymczasem klatki schodowe, dachy, czy poddasza są w bardzo złym stanie technicznym. Wilgoć i grzyb niszczy mury domów i rujnuje zdrowie ich mieszkańców. Te sprawy wymagają szybkich i zdecydowanych działań.

Na takie i inne działania nasz kandydat na burmistrza i wszyscy kandydaci na radnych z KWW PASŁĘK RAZEM jesteśmy przygotowani.

PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

„PASŁĘK RAZEM” NA LATA 2018-2023

 1. W zakresie infrastruktury drogowej planujemy podjęcie następujących działań:
 1. Przebudowa ulicy Augustyna Steffena (także ul. Osińskiego) we współpracy z samorządem powiatowym, w tym modernizacja oświetlenia i infrastruktury podziemnej w celu wyeliminowania częstych awarii
 2. Budowa ulic na osiedlu Północ ul. Wileńskiej, Lwowskiej, Sybiraków, Kresowej
 3. Przebudowa ulic na osiedlu Zydlong (Zarzecze) ul. Kochanowskiego, Paderewskiego, Chopina, Rataja i Czarneckiego
 4. Budowa ulic nieposiadających trwałych nawierzchni ul. Brzozowa, Wiśniowa, Jana Pawła II i Heweliusza
 5. Modernizacja ulic Zielonej, Sadowej, Szkolnej, Aptecznej, Sienkiewicza, Chodkiewicza i Firleja
 6. Będziemy kontynuować wszelkie rozpoczęte i zaplanowane wcześniej przez Radę Miejską inwestycje, w tym   przebudowę chodnika na ul. Ogrodowej, wewnętrznej ul. Gdańskiej,   przebudowę ciągu pieszego tzw. Gęsiej szyjki” na odcinku od ul. Augustyna Steffena od ul. Osińskiego
 7. Doprowadzimy do rozwiązania problemu przepustowości ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Strażacka/ul. Boh. Westerplatte/ ul. Piłsudskiego
 8. Nadamy priorytet budowie drugiego mostu na rzece Wąskiej i alternatywnej drodze wjazdowej do miasta rozważając wszelkie możliwe warianty i sugestie mieszkańców
 9. Działając wspólnie z samorządem wojewódzkim zmodernizujemy drogę wojewódzką nr 505 w miejscowości Stegny wraz z oświetleniem i chodnikiem, a także drogę z Rogajn do Kwitajn
 10. Przebudujemy drogę Robity-Łukszty, Marzewo – Dargowo-Drulity
 11. Doprowadzimy do poprawy nawierzchni drogi we wsi Marianka, z budową chodnika, w tym dokończenie             drogi   dojazdowej Kolonia Marianka – Marianka.
 12. Nie zapomnimy o mieszkańcach Rogowa, którzy borykają się ze złym stanem drogi dojazdowej, toteż będziemy inwestować w modernizację tej drogi
 13. Zadbamy o utwardzenie gminnych dróg wewnętrznych w miejscowościach wiejskich ,             w szczególności w Zielonce Pasłęckiej i w Stegnach  
 14. Będziemy stale monitorować programy unijne, aby jak najwięcej środków zewnętrznych pozyskiwać na inwestycje drogowe
 1. W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej podejmiemy następujące działania:
 1. Przebudowa sieci w ulicy Augustyna Steffena i ul. Osińskiego,
 2. Przebudowa sieci tych ulic i wsi, gdzie sukcesywnie będą budowane, czy modernizowane ulice i drogi
 3. Zakończymy wszystkie rozpoczęte inwestycje infrastrukturalne zatwierdzone przez Radę Miejską np. kanalizacja sanitarna Rogajny – Gryżyna-Majki- Zielonka Pasłęcka
 4. Zadbamy o kanalizację deszczową, aby w okresie deszczy była ona sprawna i pełniła swoją rolę
 5. Stale będziemy pracować nad nowymi projektami, na które będziemy pozyskiwać fundusze unijne.
 6. Będziemy uzbrajać tereny na potrzeby przyszłych inwestorów

III.     W zakresie infrastruktury społecznej

 1. Sukcesywnie będziemy remontować budynki komunalne i poprawiać standard życia ich mieszkańców
 2. Doprowadzimy do budowy budynków mieszkalnych w ramach rządowego programu „Mieszkanie +”
 3. Odnowimy i przebudujemy park przy ul. Bohaterów Westerplatte
 4. Przebudujemy plac Dworcowy i urządzimy od lat obiecywany skate park
 5. Powstaną nowe place zabaw tam, gdzie to będzie uzasadnione społecznie m.in. przy ul. Kochanowskiego
 6. Jeśli będzie zapotrzebowanie społeczne zorganizujemy żłobek miejski dla dzieci do 3 roku życia
 7. Doprowadzimy do kompletnej zmiany wyglądu targowiska miejskiego
 8. Park Ekologiczny z jeziorkiem zostanie przeprojektowany na Lokalne Centrum Rekreacji i Wypoczynku i będzie stale się w tym kierunku rozwijał
 1. W zakresie ochrony środowiska
 1. Nie dopuścimy do budowy zakładów o silnie niekorzystnym wpływie na środowisko naturalne, którym przeciwna jest społeczność lokalna
 2. Zdecydowanie przyspieszymy realizację programu przyjętego przez Radę Miejską usuwania azbestu z pokryć dachowych na terenie gminy Pasłęk poprzez zwiększenie środków finansowych w budżecie na ten cel
 3. Wprowadzimy program zachęt finansowych w formie dotacji do wymiany pieców na nowoczesne, bardziej wydajne i ekologiczne w celu ochrony powietrza
 4. Będziemy konsekwentnie sprzyjać rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej i podłączać kolejne obiekty oraz korzystać z dostępnych w tym zakresie środków pomocowych
 5. Zaproponujemy program wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania wody użytkowej w domach i produkcji energii elektrycznej z udziałem środków budżetowych
 6. Wykorzystując sugestie mieszkańców dokonamy zmian w programie gospodarki odpadami
 7. W zakresie kultury, oświaty i wychowania
 1. Będziemy prowadzić bieżącą politykę remontową szkół i przedszkoli dostosowaną do aktualnych potrzeb
 2. Zadbamy o dzieci niepełnosprawne, by w ramach oddziałów integracyjnych miały odpowiednie warunki do nauki i kontaktu z rówieśnikami
 3. Będziemy chcieli zamontować szafki dla dzieci w szkołach, tam gdzie będzie to możliwe, by dzieci nie dźwigały ciężkich książek.
 4. Wprowadzimy bezpłatne seanse specjalne filmowe dla dzieci i młodzieży odbywające się w ramach zajęć szkolnych w kinie Zamkowym
 5. Zintensyfikujemy wprowadzenie szerokopasmowego internetu do szkół
 6. Szkoły, nauczycieli i uczniów będziemy dodatkowo nagradzać na wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie
 7. Wzorem innych polskich miast wprowadzimy autentyczne konkursy na dyrektorów placówek oświatowych w celu przejrzystości postępowań konkursowych oraz stworzenia pracującym w nich nauczycielom potencjalnych możliwości awansu i sprawdzenia się na stanowisku zarządczym
 8. „Odczarujemy” pasłęckie Stare Miasto i udostępnimy je dla zwiedzających
 9. Zatrzymamy dewastacje pasłęckich zabytków. Pozyskamy środki na ich ochronę i odbudowę. Doprowadzimy do objęcia ochroną prawną zabytkowe cmentarze
 10. Wykorzystamy potencjał Kanału Elbląskiego
 11. Będziemy wspierać inicjatywy społeczne ukierunkowane na rozwój infrastruktury turystycznej.
 1. W zakresie polityki społecznej
 1. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe ze szczególnym naciskiem na te, które wychodzą poza własne środowisko i angażują szersze grono odbiorców wnosząc nowe wartości w życie naszej społeczności
 2. Zwiększymy środki na budżet obywatelski, przy czym dokonamy zmian w regulaminie jego podziału i unowocześnimy formułę głosowania przy wprowadzeniu głosowania internetowego
 3. Udzielimy wsparcia klubom sportowym, w tym lekkoatletom, piłkarzom oraz tym dyscyplinom, które stają się u nas popularne np. kijkarzom (nordic walking), rowerzystom (bike), czy biegaczom oraz cyklicznym imprezom popularyzującym te i inne formy aktywności sportowej
 4. Dokonamy przeglądu systemu nagród w sporcie i zaproponujemy bardziej efektywne zachęty finansowe

VII.   W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

 1. Podejmiemy niezbędne działania dla ochrony naszego miasta i gminy przed zagrożeniem powodziowym
 2. Urządzimy centrum monitoringu wizyjnego miasta, które w sposób skoordynowany będzie zapewniało większe bezpieczeństwo mieszkańców
 3. Będziemy wspierać jednostki ochotniczych straży pożarnych
 4. W ramach akcji poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego zakupimy i przekażemy mieszkańcom czujniki tlenku węgla (czadu)
 5. Dokonamy analizy finansowej i merytorycznej Straży Miejskiej i po konsultacjach społecznych podejmiemy wspólną decyzję , co do jej przyszłości

 

LICZY SIĘ PRZYSZŁOŚĆ

Komentarze  

-2 #10 wyborca 2018-10-22 17:12
...tato chwalą nas, a kto? Wy mnie a ja Was.
Cytować
+8 #9 poinformowany 2018-10-22 07:35
Komisje wyborcze wzywane są do urzedu miasta w Pasłęku. Błąd na błędzie. Wydawano karty do głosowania bez stempli. W liceum tak się działo przez połowę wyborów. Czy ktoś mi powie, że to uczciwe wybory?
Cytować
+1 #8 Marek 2018-10-21 16:51
Został zerwany to na pewno sprawka burmistrza. Radni pozostałych komitetów nie prezentują poziomu. Głosujmy Tylko KW Pasłęk Razem zostało mało czasu
Cytować
+4 #7 Anna 2018-10-20 09:19
Pana baner został zerwany dzisiejszej nocy przy OHP prawdopodobnie przez ekipę burmistrza. Chamstwo tego Pana nie zna granic. Życzę powodzenia
Cytować
+5 #6 Czas na zmiany 2018-10-19 15:54
Ludzie burmistrza zrywają Pana plakaty... mimo wszystko liczę że Pan wygra
Cytować
+5 #5 Zdzisław 2018-10-19 15:46
Ekipa burmistrza zaczęła zrywać Pana plakaty. Oby od poniedziałku skończył się żywot tego człowieka na tym stanowisku. Pasłęczanie mówią stanowcze nie dla takich zagrywek.
Cytować
+10 #4 iga 2018-10-19 08:23
Nasze miasto jest pełne układów, widać to właśnie teraz przed wyborami. Jedyna nadzieja w naszej społeczności, która to przerwie. Uważam,że nie może jedna osoba tyle kadencji być burmistrzem, gdyż to właśnie tworzy te układy. Życzę wygranej.
Cytować
+10 #3 Zenek 2018-10-18 19:25
Trzymam kciuki za "Pasłęk razem" w niedzielę. Szkoda, że nie wystawiacie kandydatów do powiatu. Tam też trzeba zmian. U Jerzego Przedpełskiego na stronie internetowej już się wystraszyli i wszystko zablokowali.
Cytować
+11 #2 Popieramy 2018-10-18 10:58
Wraz z rodziną mamy nadzieje że Pan wygra! Niech ludzie chociaż raz zagłosują na odpowiednią osobę.
Cytować
+10 #1 Nadzieja 2018-10-18 07:20
Panie Krzysztofie jest Pan naszą ostatnią nadzieją w tym smutnym pełnym układów miasteczku.Głos Pasłęka zablokował już chyba wszystkie możliwe komentarze,a gdy już się pojawią jakiś pozytywny pod innym artykułem znika. Ludzie to widzą i mówią nie dla takich zagrywek. Pozdrawiam i z całego serca życzę wygranej.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież