Budżet Pasłęka na 2018 rok – budżetem kompromisów

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 1550 odsłon.

budżet 2018Po raz kolejny Gmina Pasłęk w 2018 r. będzie musiała funkcjonować „na kredycie”.

Dochody Gminy Pasłęk w 2018 roku będą oscylować wokół wartości 80,5 mln zł, zaś wydatki powinny zamknąć się w kwocie 85,8 mln zł.

Z prostej matematyki wynika, że deficyt budżetowy  będzie wynosił 5,3 mln zł, przy czym Gmina musi spłacić 4,7 mln zł kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Najpierw potrzebny będzie kredyt 3-milionowy, który później zostanie uzupełniony o kolejne 2,3 mln złotych. Nasz dług łączny ma wynieść 22 mln złotych, czyli co czwarta złotówka, którą wydajemy pochodzi z kredytu.

Trzeba przyznać, że prognoza dochodów jest bardziej niż ostrożna, albowiem dochody w 2017r. osiągnęły wartość blisko 84 mln zł., gdy obecnie plan zakłada dochody niższe o ponad 3mln zł. Burmistrz Śniecikowski nie wyjaśnił radnym przyczyny niższej prognozy dochodów.

Dochody majątkowe (bez subwencji) są zaplanowane na poziomie 5,4 mln złotych. Podatki od nieruchomości wzrosły o 1,9% w  stosunku do 2017 roku. Podatek  rolny pozostał na takim samym poziomie, jak w 2017 roku.

Z kolei zaplanowana i uchwalona podwyżka opłaty za ścieki nie weszła w życie. Okazało się, że choć burmistrz przedłożył wniosek Radzie Miejskiej i ta uchwaliła nowe taryfy, to jednak gmina nie miała delegacji prawnej do ich uchwalenia z uwagi na fakt,  że nowopowstała  ogólnokrajowa spółka „Wody Polskie” ma teraz prawo do decydowania w sprawie wysokości opłat za wodę i ścieki oraz innych opłat związanych z gospodarką wodną. Wobec tego stare taryfy  z 2017r.  na wodę i ścieki będą obowiązywały do końca czerwca 2018r..

Miasto w ubiegłym roku zamierzało ok. miliona złotych uzyskać ze sprzedaży działek budowalnych położonych przy ul. Kopernika i Ul. Heweliusza. O ile sprzedaż działek przy ul. Heweliusza doszła do skutku, o tyle przy ul. Kopernika nie sprzedawano gruntów. Poważnym mankamentem tej lokalizacji jest usytuowanie w bliskiej odległości planowanego osiedla bloków wielorodzinnych. Przez ten poważny błąd planistyczny  prognoza sprzedaży działek w tamtym rejonie może się nie sprawdzić. Miasto liczy jednak na pozyskanie 1,4 mln zł ze sprzedaży majątku.

Gmina Pasłęk bardzo słabo wypada w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Tak naprawdę w planie znalazło się tylko jedno zadanie inwestycyjne o dofinasowaniu ok.1,5mln zł i dotyczy budowy kanalizacji Rogajny –Gryżyna- Majki – Zielonka Pasłęcka. Nieco mniejszą kwotę pozyskają szkoły na prowadzone programy edukacyjne i na tym koniec. Ewidentnie brak jest efektywności w pozyskiwaniu środków unijnych.

W sumie inwestycje pochłoną blisko 11 mln złotych. Będą kontynuowane prace nad inwestycjami wodociągowymi m.in. Kolonia Łukszty, Kolonia Nowa Wieś. Kilka nieco drobniejszych inwestycji zaplanowano w szkołach.

Burmistrz zażyczył sobie dwa nowe samochody osobowe dla urzędu, każdy po blisko 60 tysięcy złotych. Natomiast Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej  z Oddziałami Integracyjnymi zgłosiła zapotrzebowanie na nowy samochód za 140 tysięcy złotych, przy czym tu można liczyć na dofinansowanie zakupu z PFRON-u.

Ze zgłoszonych przez nasz Klub Radnych „Pasłęk RAZEM” zrealizowane zostaną następujące inwestycje;

  1. ulice gminne Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego  (osiedle Zydlong),
  2. ulica Rzemieślnicza,
  3. ciąg pieszy łączący Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym tzw. "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena,
  4. przebudowa infrastruktury podziemnej drogi ul. Augustyna Steffena (dokumentacja) i miejmy nadzieję na kolejny etap, czyli przebudowę ulicy Augustyna Steffena, w sprawie której złożyłem petycję od mieszkańców,

Z kolei Starostwo Powiatowe w Elblągu w osobie starosty Macieja Romanowskiego zapewniło mnie  o wybudowaniu  tak potrzebnego chodnika przy ul. Traugutta.

Osobiście cieszy mnie również zaplanowana kwota 380 tys. zł na montaż sygnalizacji świetlnej. Wspominałem na sesjach Rady Miejskiej o takim rozwiązaniu od lat, które z powodzeniem funkcjonują w innych, nawet mniejszych miejscowościach.  Zawsze uważałem i uważam, że niekoniecznie musimy budować kosztowne ronda, czy jak to w pasłęckiej wersji wygląda – rondelki. Są miejsca, w których stosunkowo szybko da się zamontować sygnalizację świetlną, by usprawnić ruch uliczny. Rozważane są lokalizacje dotyczące skrzyżowań następujących ulic:  Zamkowa (Serpentyna) – Wojska Polskiego, Boh. Westerplatte – Strażacka/Piłsudskiego, Boh. Westerplatte – 3 Maja. Oby szybko doszło od ich realizacji

Podsumowując mam nadzieję, że burmistrz wyciągnął właściwe wnioski i uwzględnił postulaty nas jako opozycji, gdyż należy mieć świadomość, że mieszkańcy oddając w wyborach głos, wybrali właśnie nas do reprezentowania ich interesów i w tak małej społeczności tylko niepoprawny ignorant stale lekceważyłby nasze postulaty.

Lepiej późno, niż wcale.