R/ewolucja w pasłęckich szkołach, czyli wszystko o reformie oświaty

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 1873 odsłon.

reforma szkoły

Na wniosek naszego klubu radnych „PASŁĘK RAZEM” w dniu 22 lutego 2017r. zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018. Celem naszej inicjatywy było uzyskanie szczegółowej informacji o przygotowaniach pasłęckich placówek oświatowych do reformy, która wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.. W tym celu poprosiliśmy o przedłożenie przez Burmistrza Pasłęka szczegółowego sprawozdania z planowanych zamierzeń zmian w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli w związku z wdrażaniem reformy oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem skutków finansowych dla budżetu Gminy poprzez:

a) przedstawienie propozycji nowych obwodów szkół w formie graficznej

b) przedstawienie przez każdego z dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów, zmian w strukturze po 1 września 2017 r. z podaniem liczebności poszczególnych klas/oddziałów, liczby nauczycieli z podaniem ich specjalizacji, liczby personelu pomocniczego z podaniem stanowisk, przewidywanej prognozy zmian na kolejne 3 lata w obszarach prezentowanych wcześniej

c) skutki reformy dla wychowania przedszkolnego w ocenie dyrektorów przedszkoli

d) omówienie zasad rejonizacji i możliwości przemieszczania uczniów do placówek poza rejon na wniosek rodziców/opiekunów w świetle obowiązujących lokalnie przepisów.

W wyniku zaplanowanej reformy zlikwidowane zostaną dwa gimnazja. Gimnazjum nr 1 przy ul. Jagiełły, które zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 1. Z  kolei w Zespole Szkół Powszechnych przy ul. 3 Maja  zniknie gimnazjum, a pozostanie tylko Szkoła Podstawowa nr 3. Nauka w szkole podstawowej potrwa 8 lat, a obecni szóstoklasiści będą kontynuowali naukę przez kolejne dwa lata do ukończenia szkoły podstawowej. Dalej młodzież będzie mogła kontynuować naukę w  czteroletnich liceach, pięcioletnich technikach lub trzyletnich szkołach zawodowych. Dodać należy, że wygaszanie gimnazjów potrwa jeszcze dwa lata, czyli do 31 sierpnia 2019 roku, kiedy obecni pierwszoklasiści ukończą szkołę.

Oto przyszła sieć placówek.

I. Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Pasłęk:

Lp. Nazwa i adres siedziby szkoły

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku  14-400 Pasłęk, ul. Władysława Jagiełły 30

Obwód szkoły stanowią ulice w Pasłęku: Apteczna, Bankowa, Bohaterów Westerplatte 1-32a,Brzozowa, Chodkiewicza, Bolesława Chrobrego, Cicha, Jana HenrykaDąbrowskiego, Dębowa, Dworcowa, Firleja, Gdańska, Geodetów, Ks.Bazylego Hrynyka, Władysława Jagiełły, Jana Pawła II, Kolonia Robotnicza, Marii Konopnickiej, Kopernika 1-27, Kościuszki, Biskupa Ignacego Krasickiego, Ks. Kazimierza Cyganka, Leśna, Limanowskiego, Malinowa, Mickiewicza, Ks. Franciszka Osińskiego, Parkowa, Partyzantów, Piłsudskiego, Południowa, Przedszkolna, Przemysłowa, Różana, Rzemieślnicza, Sadowa, Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Strażacka,Szkolna, Wiśniowa, Witosa, Wojska Polskiego, Zacisze, Zielona, Zwycięstwa, plac św. Wojciecha, Zamkowa oraz miejscowość Zakrzewko

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku  14-400 Pasłęk, ul. Sprzymierzonych 9 i 14-400 Pasłęk, ul. Sprzymierzonych 5

Obwód szkoły stanowią ulice w Pasłęku: Generała  Władysława Andersa, Buczka,

Chopina, Stefana Czarnieckiego, Długa, Dolna, Elbląska, Jaśminowa, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Kresowa, Krzywa, Kusocińskiego, Kwiatowa, Lanca, Lwowska, Nowowiejskiego, Paderewskiego, Rataja, Sprzymierzonych, Augustyna Steffena, Sybiraków, Topolowa, Traugutta, Juliana Tuwima, Widokowa, Wileńska, Wiosenna, Wschodnia,  Zawiszy Czarnego

oraz miejscowości: Anglity, Aniołowo, Bądy, Borzynowo, Dawidy, Gulbity, Kajmy, Kawki, Kopina, Krasin, Krosienko, Krosno, Kupin, Leszczyna, Łączna, Łukszty, Marianka, Nowe Kusy, Nowiny, Oleśnica, Robity, Rogowo, Rzeczna, Sakówko, Stegny, Wikrowo, Zielony Grąd, Gibity, Owczarnia, Siódmak i Stare Kusy

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku 14-400

Pasłęk, ul. 3 Maja 2,  14-400 Pasłęk, ul. Spółdzielcza 7, 14-400 Pasłęk,

pl. Grunwaldzki 8

Obwód szkoły stanowią ulice w Pasłęku: 11 Listopada, 3 Maja, Bohaterów Westerplatte od nru  34, Drzymały, Działka, Firmowa, pl. Grunwaldzki, Gwiezdna, Jana Heweliusza, Kolonia Zdroje,  Kopernika od nru 27a, Ogrodowa, Ostry Róg, Polna, Słoneczna, Spółdzielcza;

oraz miejscowości: Brzeziny, Czarna Góra, Gołąbki, Kąty, Majki, Nowa Wieś, Pólko, Rydzówka, Rzędy, Sokółka, Talpity i Cierpkie;

4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach,  Rogajny 27, 14-400 Pasłęk

Obwód szkoły stanowią miejscowości: Gryżyna, Kwitajny, Leżnica, Maciejowizna, Malinowo, Nowy Cieszyn, Rogajny, Sałkowice, Skolimowo, Surowe, Zielno

5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  w Zielonce Pasłęckie,  Zielonka Pasłęcka 14, 14-400 Pasłęk

Obwód szkoły stanowią miejscowości: Awajki, Buczyniec, Dargowo, Drulity, Kielminek, Kronin, Kudyński Bór, Marzewo, Piergozy, Piniewo, Tumpity, Tulno, Wakarowo, Wągniki, Wójtowizna, Bukowa, Kudyny, Zielonka Pasłęcka;

Następnie każdy z dyrektorów szkół szczegółowo poinformował o planowanych zmianach w strukturze funkcjonowania.

 

Marek Sarnowski dyrektor Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku, przypomniał, że w skład jego placówki wchodzą dwie szkoły – Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 2. W szkole obecnie uczy się 809 uczniów w 40 oddziałach, 25 przedszkolaków i 3 przedszkolaków w przedszkolu specjalnym. W przedszkolu funkcjonuje jeden oddział specjalny i jeden ogólnodostępny. W Szkole Podstawowej Nr 3 funkcjonują 24 oddziały dla dzieci zdrowych i dwa oddziały specjalne, a w Gimnazjum Nr 2 funkcjonuje 1 oddział specjalny i 11 oddziałów standardowych. Liczebność w poszczególnych oddziałach jest następująca: w oddziale przedszkolnym ogólnodostępnym  maksymalna możliwa liczba dzieci wynosi 25. Z kolei w przedszkolnym oddziale specjalnym jest troje dzieci, przy normie od dwóch do czterech. W Szkole Podstawowej Nr 3 średnia liczba dzieci w oddziałach wynosi 23,8. Najmniej liczna jest klasa pierwsza – 16 uczniów, a najbardziej liczba klasa piąta – 31 uczniów. Liczebność klas wynika z cofnięcia obowiązku szkolnego sześciolatków. W oddziałach integracyjnych średnia liczba uczniów wynosi 19. Maksymalna liczba uczniów w tego typu klasach zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 20 uczniów W oddziałach specjalnych średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 5, przy normie od 4 do 8. Natomiast w Gimnazjum Nr 2 liczebność oddziałów ogólnodostępnych wynosi średnio 26,8. W gimnazjalnych klasach integracyjnych średnia liczba uczniów wynosi 18,33 przy normie maksymalnie do 20 uczniów, w oddziałach terapeutycznych średnio 15 uczniów, a w oddziałach specjalnych 6 uczniów, przy normie od 4 do 8. Oddziały integracyjne, terapeutyczne i specjalne są to oddziały mniej liczne, ale na ich działalność otrzymują większą subwencję oświatową. Przygotowując wdrożenie reformy oświaty planuje się  tworzenie nowych oddziałów po 24 uczniów, gdyż będzie to najbardziej korzystne ekonomicznie. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2018 roku subwencja oświatowa będzie naliczana w wysokości zależnej od zamożności samorządu i może nieco zmienić obecne kalkulacje. Podkreślił, że subwencja na dziecko uczące się na wsi wynosi 7570 zł i jest o 40% wyższa niż na dziecko uczące się w mieście i wynosi 5407 zł, stąd też likwidacja takich placówek nie ma uzasadnienia. W Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku pracuje 76 nauczycieli, z których zaledwie ośmiu, w tym czterech księży, ma jedną specjalizację. Pozostali nauczyciele mają kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania wszystkich przedmiotów, również tych projektowanych. Ponadto w placówce zatrudnieni są wszyscy możliwi specjaliści do nauczania w oddziałach specjalnych. Ogólnie w nowym roku szkolnym 2017/18 w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku będą o trzy oddziały mniej. O cztery oddziały zmniejszy się liczba oddziałów w klasach 1- 3, a o jeden oddział zwiększy się liczba oddziałów w klasach starszych. Czterech nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego pozostanie bez zatrudnienia. Jeden spośród tych nauczycieli przejdzie na emeryturę, dwóch znajdzie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych, a jeden być może znajdzie zatrudnienie w innej placówce. W  Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku pracuje 21 osób na stanowiskach administracji i obsługi. Wsparciem są  stażyści zatrudnieni przez Powiatowy Urząd Pracy.  

Grażyna Lewandowska dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku  przyznała, że spośród pasłęckich placówek jej placówkę w najmniejszym stopniu obejmie reorganizacja związana z wdrażaniem reformy oświaty. Obecnie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w 18 oddziałach szkolnych uczy się 423 uczniów, a w trzech oddziałach przedszkolnych 67 przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Od 1 września br. Szkoła Podstawowa Nr 2 będzie przekształcać się szkołę ośmioletnią. W roku szkolnym 2017/18 roku będą działały 3 klasy siódme. Pozostają trzy oddziały przedszkolne. Obecnie dobiega końca budowa stołówki szkolnej i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy tej placówce, dzięki czemu poprawią się ich warunki lokalowe. W przyszłym roku szkolnym w szkole przybędzie 1 oddział szkolny dla pierwszoklasistów. Przewiduje się, że wraz ze zmianą rejonizacji do Szkoły Podstawowej Nr 1 przejdzie z ich placówki około 30 uczniów klas pierwszych, czwartych i siódmych. W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 2 będzie funkcjonować 19 oddziałów. W Szkole Podstawowej Nr 2 zatrudnionych jest 36 nauczycieli, 73% z nich posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Przewiduje się, że wszyscy dotychczas zatrudnieni nauczyciele będą w dalszym ciągu zatrudnieni zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Wśród nauczycieli zabraknie w tej szkole fizyka i chemika. W pierwszym roku wprowadzania reformy będzie to 0,33 etatu, a w drugim 0,67 etatu. Najprawdopodobniej te braki zostaną uzupełnione poprzez pozyskanie nauczycieli z innych placówek. W Szkole Podstawowej Nr 2 zniką dwa oddziały klas 1-3, a nauczyciele tych klas znajdą zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zatrudnionych jest 16 pracowników administracji i obsługi. Wszystko wskazju na to, że reorganizacja w tej placówce związana z wprowadzeniem reformy oświaty nie wpłynie na redukcję zatrudnienia.

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku Dariusz Ponichtera powiedział, że od 1 września br. Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1 w Pasłęku. W placówce uczy się obecnie 356 uczniów w 13 oddziałach. W nowym roku szkolnym planuje się utworzenie 1 oddziału klasy pierwszej, dwóch oddziałów klasy czwartej oraz dwóch oddziałów klasy siódmej po 24 uczniów w każdym oddziale. Uczniowie będą także kontynuować naukę w 4 oddziałach klas drugich i 4 oddziałach klas trzecich wygaszanego gimnazjum. Aktualnie w szkole zatrudnionych jest 34 nauczycieli na 30 etatach. Kadra ta zabezpieczy etaty nauczycielskie w tworzonej Szkole Podstawowej Nr 1. Możliwe jest także przejęcie nauczycieli kształcenia wczesnoszkolnego oraz przedszkolnego z innych placówek w porozumieniu z dyrektorami placówek. W nowym roku szkolnym planuje się zmniejszenia etatów nauczycielskich do 29. W roku szkolnym 2017/2018 zakłada się zatrudnienie w wysokości 32 etatów, a w 2019/2020 – 26 etatów. Ponadto w szkole zatrudnionych jest 13 pracowników administracji i obsługi na 11,67 etatu.  Trzech nauczycieli deklaruje wolę przejścia na emeryturę bądź świadczenie kompensacyjne. Jeden nauczyciel być może znajdzie zatrudnienie w innej placówce oświatowej, a jeden z nauczycieli może stracić pracę.

Krzysztof Guzek dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej stwierdził, że dla funkcjonowania szkoły wraz oddziałami integracyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych bardzo ważnym elementem jest to, aby nie zmieniać środowiska nauczania. W 7 oddziałach funkcjonujących w tej szkole uczy się 143 uczniów, w tym 11 uczniów niepełnosprawnych. W każdym oddziale uczy się średnio 20 uczniów. Po reformie w szkole będzie funkcjonować o dwa oddziały więcej. Stan zatrudnienia na chwilę obecną przedstawia się następująco: 14 etatów nauczycielskich, 9 etatów administracji i obsługi oraz 2,5 etatu kształcenia specjalnego. Dzieci z niepełnosprawnością lekką i umiarkowaną mają w ich szkole zapewnione kształcenie włączające, które ich zdaniem jest o wiele bardziej efektywne od kształcenia indywidualnego. Skutkiem wprowadzania reformy oświatowej przy wprowadzeniu jednego oddziału nastąpi zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty, a w kolejnym roku, po przywróceniu nauczania w ośmiu klasach szkoły podstawowej, o kolejne dwa etaty. Nie mają specjalistów do nauczania fizyki, chemii czy obronności. Obecnie kadrę pedagogiczną w placówce tworzą nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.

Anna Sarnowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogajnach powiedziała, że w jej placówce w siedmiu oddziałach uczy się 103 uczniów. Średnia liczba uczniów w klasie wynosi 15. Podobną liczebność klas planują na lata następne. W Szkole Podstawowej w Rogajnach zatrudnionych jest 12 nauczycieli, w tym 9 w pełnym wymiarze. Wśród nauczycieli 11 posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Od przyszłego roku szkolnego w szkole będzie zapotrzebowanie na nauczycieli geografii, biologii, chemii, języka obcego. Natomiast jeżeli chodzi o administrację i obsługę, to zatrudniają 6 osób, w tym jedną sezonowo. W Szkole Podstawowej w Rogajnach stan zatrudnienia nie zmniejszy się, ale wzrośnie.

Barbara Rozenbajgier dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pasłęku stwierdziła, że wdrażana reforma oświatowa nie przewiduje zmian w edukacji przedszkolnej, zatem nie przewiduje się również jej skutków dla wychowania przedszkolnego. W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku funkcjonuje 9 grup. W 8 grupach jest 25 dzieci, a w jednej, która pracuje w zaadoptowanym pomieszczeniu jest 16 dzieci. W przedszkolu pracuje 18 nauczycieli, w tym 15 w pełnym wymiarze, a nauczyciel religii, rytmiki i języka angielskiego w niepełnym wymiarze.

Krystyna Dąbrowska dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pasłęku, powiedziała, że w jej placówce w 6 oddziałach jest 148 dzieci. W przedszkolu zatrudnionych jest 22 pracowników, 12 nauczycieli i 10 pracowników administracji i obsługi. d) omówienie zasad rejonizacji i możliwości przemieszczania uczniów do placówek poza rejon na wniosek rodziców/opiekunów w świetle obowiązujących lokalnie przepisów.

W nawiązaniu do informacji przedstawionej przez p. dyrektor Lewandowską (SP2), która powiedziała, że zgodnie ze zmianą rejonizacji ze Szkoły Podstawowej Nr 2 przejdzie do Szkoły Podstawowej Nr 1 ok.  30 uczniów, zadałem pytanie;  co zrobią dyrektorzy w sytuacji, gdy chętnych na zmianę rejonizacji będzie tylko 10-15 uczniów i czy wówczas utworzą oddział? Pan Ponichtera dyrektor Gimnazjum Nr 1 stwierdził, że jest to problem globalny  o charakterze ogólnokrajowym. Wyraził nadzieję, że rodzice zgodnie z rejonizacją wybiorą dla swoich dzieci naukę w Szkole Podstawowej Nr 1, zwłaszcza że nie słyszeli sprzeciwu w sprawie nowych obwodów szkolnych.

Wobec tego, że nauczyciele w pasłęckich placówkach mają w większości kilka specjalizacji zapytałem; jak zachowają się dyrektorzy, gdy okaże się, że w ich placówce będą braki kadrowe. Czy będą dążyć do tego, aby nauczyciele zatrudnieni w placówce się dokształcili w tym zakresie, czy może zatrudnią nauczyciela, który ma kwalifikacje w danym zakresie, ale w ten sposób będzie musiał łączyć pracę w kilku placówkach. Pani Sarnowska stwierdziła, że jej szkoła cieszy się zainteresowaniem nauczycieli o różnych specjalnościach. Być może związane jest to z tym, że niektórzy boją się o to, że mogą stracić pracę lub nie będą mieli pełnego etatu. W pierwszej kolejności będą zatrudniać nauczycieli z terenu gminy Pasłęk.

Pani Barbara Rozenbajgier, zapytana przeze mnie;  czy obserwuje zmniejszone zainteresowanie jej placówką w związku z tym, że w każdej szkole jest możliwość kształcenia przedszkolnego, odpowiedziała, że na razie przed procesem rekrutacji trudno jest odnieść się do tego pytania. W 2014 r. na terenie gminy Pasłęk zanotowano 200 urodzeń. Nie wiadomo, jaka część tych dzieci będzie chciała skorzystać w nowym roku szkolnym z edukacji przedszkolnej. Liczy, że  poszczególne placówki sprawiedliwie „podzielą się” dziećmi. W  przedszkolu jest grupa, która odbywa zajęcia w zaadoptowanym pomieszczeniu w związku z tym, że z przedszkola w ubiegłym roku odeszło tylko ośmioro dzieci. W tym roku szkolnym odejdzie do szkoły 50 dzieci z grup sześciolatków, więc będzie luźniej.

W debacie wzięła udział wizytator Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu p. Teresa Bednar. Podziękowała za spotkanie, na którym przekonała się, że bardzo ważne decyzje dotyczące przyszłości oświaty podejmowane są rozważnie. Pogratulowała znalezienia takich rozwiązań, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Miejską w Pasłęku oraz przez Kuratorium Oświaty. Jednocześnie pogratulowała tego, że być może uda się im uniknąć zwolnień.

Wyjątkowo od zabrania głosu powstrzymał się Kazimierz Jacek prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pasłęku, który na ostatniej sesji twierdził, że reforma oświaty to bubel i ostrzegał, że nauczyciele  będą  strajkować.

Tymczasem debata okazała się bardzo potrzebna i dała pełny obraz planowanych zmian w pasłęckiej oświacie.  Dyrektorzy pasłęckich szkół i przedszkoli są przygotowani do zmian, które ich czekają, troszczą się o kadrę nauczycielską i pracowników obsługi.

Najważniejsze jednak w tym wszystkim są dzieci. Przewidywany koszt 350 tys. zł na dostosowanie placówek do wprowadzenia zmian w związku z reformą oświaty w perspektywie  3 lat nie jest znaczący, zwłaszcza, że w budżecie gminy na oświatę przeznacza się rocznie aż 19 mln zł.

Dla wszystkich nas kończących kiedyś 8-letnie podstawówki, to nic nowego, jak tylko…powrót do przeszłości. I oby lepszej!

 

 

Komentarze  

+4 #1 obserwator 2017-03-21 08:18
Bardzo dobrze się stało, że debata o szkole się odbyła, przynajmniej teraz wiadomo, co w trawie piszczy. Jedno jest pewne; nie taki diabeł straszny, jak go malują. Reforma będzie i kropka. A jak można się tu dowiedzieć, to nauczycielom krzywda się nie dzieje. Tylko boją się nowego, że trzeba będzie odejść od schematów i trochę się popracować. I nie każdemu się to podoba.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież