Deficytowy budżet Pasłęka na 2017 rok

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 2067 odsłon.

 

budżet 2017Dochody Gminy Pasłęk w 2017 roku mają osiągnąć wartość 78,06 mln zł, zaś wydatki mają  zamknąć się w kwocie 79,55 mln zł.

Deficyt budżetu  będzie w granicach 1,49 mln zł, przy czym gmina musi spłacić 5,6 mln zł kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W tego względu  konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 5,65 mln zł, który będziemy spłacać do 2023 roku. Jest jednak szansa, że zadłużenie gminy zmniejszy się do 18 mln zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia ma wynieść 23,25%, czyli blisko co piąta złotówka w budżecie pochodzi z kredytu. Z kolei wskaźnik obsługi długu wyniesie 7,69% (ustawowy dopuszczalny próg 15%).

Dochody majątkowe na poziomie są oszacowane na poziomie 22 mln złotych. Podatki od nieruchomości praktycznie pozostają na tym samym poziomie, co w  2016 roku. Podatek  rolny będzie niższy z powodu przyjętej urzędowej niskiej ceny 1 kwintala żyta.

Nieco przeszacowane mogą być wpływy z podatku od osób fizycznych, albowiem już po złożeniu projektu budżetu parlament podwyższył kwotę wolną od podatku.

Miasto zamierza ok. miliona złotych uzyskać ze sprzedaży działek budowalnych położonych przy ul. Kopernika i Ul. Heweliusza.

Gmina liczy na subwencje budżetowe w wysokości blisko 21 mln zł, jednak te wartości mogą być niższe, gdyż dofinansowanie z budżetu centralnego sukcesywnie maleje i gminy muszą bardziej liczyć na siebie.

Z subwencjami bezpośrednio wiąże się temat wydatków  na oświatę, bo choć z jednej strony otrzymujemy środki z subwencji  (ok. 13,5 mln zł), to zmuszeni jesteśmy wydać na utrzymanie oświaty i opiekę wychowawczą blisko 19,5 mln zł. Udział gminy w wydatkach wynosi aż 30%.

 

Blisko 11 mln wydamy w 2017r. na inwestycje. Na wodociągi doczekają się mieszkańcy kolonii Marzewo, Łukszty, Piniewa oraz wykonana rozstanie sieć rozdzielcza w Drulitach i Dargowie. Będą realizowane kanalizacje na wsiach: Krosno, Nowe Kusy, Rogajny, Gryżyna, Majki, Zielonka Pasłęcka.

Zakończona zostanie budowa drogi Anglity-Gulbity.

Wreszcie doczeka się utwardzonej nawierzchni ul. Buczka na Zydlongu, którą od lat zgłaszałem do wykonania. Pozostałe ulice gminne Lanca, Nowowiejskiego i Zawiszy Czarnego muszą poczekać na kolejny rok.

Również do fazy projektowej wejdzie również chodnik, o który zabiegałem o blisko 10 lat, przy ul. Traugutta z realizacją na 2018r. jako wspólne przedsięwzięcie Starostwa Powiatowego w Elblągu i Gminy Pasłęk.

W budżecie na 2017r. również jest ul. Rzemieślnicza wnioskowana przez radnego Damiana Olbrysia oraz ciąg pieszo-jezdny przy ul. Osińskiego i ul. Partyzanów wnioskowany przez radną Teresę Czerską.

Liczę też, że spełni się moje marzenie i zakończona zostanie budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku.

Z pewnością nie zostanie wykonane zadanie remontu murów obronnych, które wpisywane jest rokrocznie i nic z tego nie wynika. Na domiar złego burmistrz prosił o wsparcie tego zadania Starostę Powiatu, a gdy ten odmówił wskazując na ważne zadania inwestycyjne, wdał się w niepotrzebną krytyczną polemikę ze starostą wygłoszoną publicznie na sesji Rady Miejskiej w Pasłęku.

Osobiście wolałbym, by władze powiatowe dbały o drogi powiatowe, szpital  i szkolnictwo ponadgimnazjalne, a nie zastępowały gminy w remoncie murów obronnych zgodnie z zasadą: niech każdy robi to, co do niego należy.

Wracając do tematu budżetu gminnego na 2017r. uderza bardzo niskie wykorzystywanie środków unijnych, gdyż ich udział wyniesie zaledwie ok. 10% w realizowanych inwestycjach.

Faktem jest, że obecnie trudniej pozyskuje się środki unijne, tym niemniej pasłęcki samorząd przespał okres największych możliwości i nie aplikował do programów inwestycyjnych, kiedy udział własny środków był niski, a w dodatku samorząd realizował projekty kosztowne i niekoniecznie strategiczne dla rozwoju miasta i gminy.

 

Na bezdomne zwierzęta zwiększono kwotę o 10 tys.zł  do poziomu 85 tys. zł. Tak ustalił burmistrz Śniecikowski z szefową Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka w Pasłęku i pomimo naszych poprawek o niezwiększanie tej kwoty, Klub Radnych "Pasłęczanie" doprowadził w głosowaniu do jej podwyższenia.

Urząd Miejski w Pasłęku ma 53,13 etatu, a średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4 418 zł. Ogółem wynagrodzenia w budżecie stanowią ponad 3 mln zł.  W środkach na wynagrodzenia ujęto koszty odpraw emerytalnych i rentowych (3 osoby) w wysokości 94 tys. zł oraz nagród jubileuszowych (8 osób) w wysokości 106 tys. zł.

Mimo pewnych uwag, Klub Radnych „PASŁĘK RAZEM” poparł projekt budżetu zastrzegając jednak szersze uwzględnianie postulatów opozycji w konstrukcji zadań inwestycyjnych w przyszłości i szybkiego włączania ich do realizacji, jak również położenia nacisku na kontrolę merytoryczną wykonywanych zadań i prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej. 

Komentarze  

+3 #3 antoni 2017-02-15 23:55
W tym mieście najwięcej się wydaje na medale, puchary i tablice pamiątkowe, a co do płac to w UM ma być fajnie i nie ważne, że w mieście nic się prawie, nie dzieje, jak się mało robi to ma odpowiedzialności a wszystko można zrzucić na brak dotacji i niemożność a na koniec zwalnia się pole golfowe z podatku i można potem powiedzieć mieszkańcom Zydlonga dlaczego nie maja asfaltu na swojej ulicy!
Cytować
+4 #2 mieszkaniec Zydląga 2017-02-14 17:29
A czy zgłaszał Pan do budowy ulice Chopina i Paderewskiego, i jak jest szansa na szybkie ich wybudowanie wspólnie z powiatem ? Nadmieniam, że w na tych ulicach funkcjonują również wodne rury azbestowe, które również powinny być wymienione. Kiedy będzie realizowana ich wymiana ?
Jeżeli nie było mowy na w/w tematy to proszę o poruszenie ich także na najbliższych sesjach.
Cytować
+4 #1 ciekawy 2017-02-14 13:24
chciałbym wiedzieć w której firmie w Pasłęku średnia płaca to 4418zł, gdzie odprawa emerytalna to ponad 30 tysięcy, a nagroda jubileuszowa ponad 13 tysięcy. urzędasy to mają klawe życie.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież