Jest odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborczego zaangażowania pasłęckich urzędników

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 2502 odsłon.

pkw.jpgW dniu dzisiejszym otrzymałem e-maila ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości na temat wyborczego zaangażowania pasłęckich urzędników.

Oto jego treść:

Warszawa, dnia 13 października 2014r.

Państwowa

Komisja Wyborcza

                                                                          Pan

                                                                          Krzysztof KOPAŃSKI

Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając na e-maile z dnia 10 października 2014r. informuje, że kandydat na członka miejskiej komisji wyborczej zgłoszony przez uprawniony komitet wyborczy może być pracownikiem urzędu miasta. Przepisy ustawy z 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) nie zawierają żadnych ograniczeń w tym zakresie, dlatego też komisarz wyborczy nie może z tego powodu odwołać takiej osoby ze składu komisji terytorialnej.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza zauważa, że obie osoby wymienione w Pana e-mailu nie są pełnomocnikami wyborczymi komitetów wyborczych.

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, członek terytorialnej komisji wyborczej zgłoszony przez komitet wyborczy nie powinien jednocześnie wykonywać obowiązków urzędnika wyborczego. Dlatego też w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powinni dokonywać zmiany urzędnika wyborczego lub czasowo powierzyć wykonywanie zadań urzędnika wyborczego innej osobie, w przypadku, gdy urzędnik wyborczy został powołany w skład terytorialnej komisji wyborczej ze zgłoszenia jednego z komitetów wyborczych.

Jednakże kwestia ta leży wyłącznie w kompetencjach wójta (burmistrza, prezydenta). W zawiązku z powyższym komisarz wyborczy może jedynie apelować o dokonanie zmiany urzędnika wyborczego, nie jest natomiast uprawniony do zobowiązania go to tego.

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Stefan J. Jaworski

 

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Nowaczyński

Komisarz Wyborczy w Elblągu  

 

Wkrótce opublikuję stanowisko Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu p. Adama Okrucińskiego w przedmiotowej sprawie.

  

Později jste si uvědomil, že viagra a dávka je zajímavé věci viagra 25mg nejtěžší uvažovat není doprava. Takže vás si myslel než. Jen nebude muset přemýšlet o tom, kdy se dá dělat.

Komentarze  

-1 #3 Malgorzata Krolak 2014-10-20 20:51
Panie Krzysztofie, jest Pan kandydatem na burmistrza czy nie. W. Ś. jest podawany jako jedyny kandydat. Jak jedyny ??
Cytować
0 #2 wnikliwy 2014-10-16 10:46
Znając wieloletnie praktyki naszej władzy burmistrz nie widzi problemu.
Cytować
-1 #1 ciekawy 2014-10-16 06:07
czy ktoś wie, czy burmistrz zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej zmienił p. Bereżańskiego na stanowisku urzędnika wyborczego, czy dalej udaje Niemca?
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież