Kolejna inwestycyjna porażka w Pasłęku, a polityka informacyjna Burmistrza Pasłęka

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 3953 odsłon.

b_300_300_16777215_00_images_stories_wodocig.jpg

 Na sesji w dniu 6 września 2013r. burmistrz Wiesław Śniecikowski w sprawozdaniu z prac Burmistrza Pasłęka w okresie międzysesyjnym od 15 lipca do 6 września 2013 r.

napisał …

Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do miejscowości Pólko. Wykonawcą zadania jest Zakład Geologiczno – Wiertniczy i Wodno- Kanalizacyjny „KEMPEX” Edmund Kępski z Jabłonowa Pomorskiego.

W ramach zadania wytyczono trasę sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej z Pólko do ul. Dworcowej w Pasłęku. Obecnie wykonawca zgrzewa rury celem wykonania sieci. Wartość prac zgodnie z podpisaną umową wyniesie 516.536,23 zł. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano do dnia 30 września 2013 r…

Przypomnieć należy, że do zakończenia kontraktu było zaledwie 24 dni.

Tymczasem w sprawozdaniu Burmistrza Pasłęka w okresie międzysesyjnym od 13 listopada do 13 grudnia 2013 r.

czytamy…

Gmina Pasłęk, z powodu opóźnienia w wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do miejscowości Pólko, odstąpiła w dniu 4 grudnia 2013r. od umowy zawartej w dniu 29 listopada 2012r. z Zakładem Geologiczno – Wiertniczym i Wodno- Kanalizacyjnym „KEMPEX” Edmund Kępski z Jabłonowa Pomorskiego. W związku z powyższym została wyznaczona komisja celem protokolarnego przejęcia wykonanych robót. W roku 2014r. zostanie ogłoszony nowy przetarg nieograniczony na wykonanie ww. sieci.

Z kolei w sprawozdaniu z prac Burmistrza Pasłęka w okresie międzysesyjnym od 13 grudnia 2013 r. do 14 lutego 2014 r.

ponownie dowiadujemy się, że …

Trwają końcowe procedury związane z rozliczeniem wykonawcy Firmy „KEMPEX” w związku z odstąpieniem przez Gminę Pasłęk od umowy na realizację budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk-Pólko. Obecnie aktualizowane jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa w związku z zamiarem ogłoszenia w marcu przetargu na wykonanie pozostałych robót w ramach zadania.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w sprawozdaniu z prac Burmistrza Pasłęka w okresie międzysesyjnym od 14 lutego do 28 marca 2014 r.

burmistrz Śniecikowski poinformował…

Na ogłoszony w dniu 10 marca 2014r. przetarg nieograniczony na dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk – Pólko wpłynęło 6 ofert.

Wartość najniższej oferty wyniosła 405.900,00 zł, zaś najwyższej 680.321,00 zł

Obecnie trwa procedura związana z oceną i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- budowy sieci wodociągowej ze studniami wodomierzowymi o dł. 617,70m,

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. 538 m,

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 228,50m wraz ze studniami,

- dostawy, posadowienia i uruchomienia przepompowni ścieków,

Zakończenie zadania zaplanowano do dnia 10 czerwca 2014r.

Tu burmistrz nie dodał, że firmą, która wygrała przetarg jest Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku. Firma została niejako „zmuszona” do wystąpienia w przetargu i …wygrania,  by przynajmniej trochę zatrzeć złe wrażenie po ostatniej aferze wodociągowej z lewymi fakturami. Zobaczymy, czy się spisze.

Jednak nie to jest tu najważniejsze. Burmistrz zupełnie nie interesował się przedmiotową inwestycją, gdy pisał we wrześniu 2013r., że… zgrzewa się rury celem wykonania inwestycji.  Owe „krzepiące” stwierdzenie, że finał już tuż, tuż, zupełnie nie znajdowało potwierdzenia w rzeczywistości. Nikt nie zadał sobie trudu, by przez rok sprawdzić, co się tam w ogóle dzieje.

A działo się niewiele. Firma KEMPEX zadanie zleciła podwykonawcy, który robił, jak chciał, a że generalny wykonawca zaniedbał doglądanie pasłęckiej inwestycji zajęty własnymi problemami na warszawskich inwestycjach, gdzie również „popłynął” to efekt mamy dziś opłakany.

Roboty wraz z materiałami wykonano za niewiele ponad 100 tysięcy złotych. Oczywiście wykonawca schodząc z budowy  zadbał, aby  Gmina Pasłęk zapłaciła mu za wykonane usługi.

Tymczasem pasłęccy urzędnicy nie dopilnowali aktualności gwarancji należytego wykonania zadania na czas kontraktu, która to gwarancja wygasła i nie została odnowiona. Tym samym Burmistrz Pasłęka nie może żądać odszkodowania od ubezpieczyciela. Pozostaje droga sądowa. Kręta, zawiła i jak pokazuje casus pasłęckiego samorządu po wielokroć obarczona niepowodzeniem.

Już dziś wiadomo, że inwestycja będzie droższa o blisko 65 tysięcy złotych z powodu wycofania się wykonawcy. Nie jest też jasne, czy nie pojawią się prace dodatkowe, których nie przewidziano w projekcie.

Kolejny raz wychodzi na światło dzienne brak nadzoru inwestorskiego nad inwestycją przez Burmistrza Pasłęka, wartą bagatela ponad 500 tysięcy złotych.

Tymczasem w sprawozdaniu z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku za 2013 rok czytamy…

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Pasłęku pracowała w 4-ro osobowym składzie: 1. Henryk Żukowski – Przewodniczący Komisji 2. Jan Świderski – Z-ca Przewodniczącego Komisji 3. Zbigniew Cieśla – Członek Komisji 4. Jarosław Jasiukiewicz – Członek Komisji

23 października  2013 roku komisja skontrolowała też  realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk – Pólko”. Podczas tej kontroli  komisja stwierdziła, że termin zakończenia ww. inwestycji minął 30 września 2013 roku. Roboty wykonywane przez inwestora są dobrze lecz nie terminowo.

Do zakończenia zadania pozostało już niewiele prac ale pomimo rozmów, porozumień, monitów, przestrzeganiem przed konsekwencjami i podejmowanymi czynnościami w sprawie zmuszenia inwestora do zakończenia inwestycji, inwestor nie podejmuje żadnych działań zmierzających do zakończenia zadania. Inwestor wysłuchuje uwagi, przyjmuje monity i ostrzeżenia ale nie reaguje na żadne działania ze strony urzędu. Po przeprowadzeniu tej kontroli komisja uważa, że przepisy o zamówieniach publicznych nie mają odbicia w praktyce. Nie zdaje egzaminu kryterium najniższej ceny, które nie jest odzwierciedleniem wartości usługi.

Komisja Rewizyjna pisze to, co dyktuje jej burmistrz i pisze bzdury, bez minimalnej znajomości tematu, gdy stwierdza, że do zakończenia zadania pozostało już niewiele prac i przemilcza fakt, że do wykonania pozostało aż 80% robót na ponad 400 tysięcy złotych.

Burmistrzu Wiesławie Śniecikowski ,  Radny Henryku Żukowski, nie idźcie tą drogą! 

Později vy si uvědomil, že viagra a dávka je pamětihodnosti věci viagra 25mg nejtěžší uvažovat není pravý. Takže vám si myslel předtím. Jen vůle muset uvažovat o tom, kdy se dá dělat.

Komentarze  

+1 #6 wyrok 2014-05-13 08:39
1. uwzglednia odwołanie i nakazuje Gminie Pasłek uniewanienie czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty oraz czynnosci wykluczenia PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o.
w Połancu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówien publicznych i nakazujepowtórzenie czynnosci badania i oceny ofert; 2. kosztami postepowania obciaa Gmine Pasłek i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postepowania odwoławczego kwote 15 000 zł 00 gr(słownie: pietnascie tysiecy złotych zero groszy) uiszczona przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. w Połancu tytułem wpisu od odwołania,
2.2. zasadza od Gminy Pasłek na rzecz przez PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. wPołancu kwote 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnascie tysiecy szescset złotych zero groszy) stanowiaca koszty postepowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.
Cytować
+1 #5 antoni 2014-04-25 22:45
Panie Krzysztofie proszę sprawdzić temat przetargu na komputery "wyklucznie cyfrowe" z tego co wiem to miasto zostało podane przez jedną z firm do KIO i ta firma została przywrócona do przetargu u wygrała, a to kolejne fantastyczne koszty dla city o jakich nikt nie raczy wspominać!
Cytować
+2 #4 kibic 2014-04-12 09:23
Za wszystko odpowiada dyrektor MOSiR Jerzy Przedpełski
Cytować
+3 #3 porażka 2014-04-11 21:17
dzisiaj zawaliła się nad jeziorkiem chata biesiadna ucierpiała jedna osoba oraz służby ratunkowe utknęły w grzęskiej trawie ciekawe kto odpowiada za stan techniczny urządzeń i budowli na terenie parku
Cytować
+8 #2 antoni 2014-04-06 01:16
...kolejny raz nikt nie pilnuje przetargów, za coś takiego to się z pracy wylatuje!!!. Pilnowanie tego przecież jest w interesie gminy. Burmistrz po raz kolejny udowadnia, że się kompletnie nie nadaje na to stanowisko!!! Taniej by było zatrudnić inspektora nadzoru, niż tracić i dopłacać do każdej inwestycji. Miasto teraz kupuje komputery, proponuje zobaczyć jak zorganizowano przetarg...
Cytować
+7 #1 obietywny 2014-04-04 09:40
znów wyszło szydło z worka, liczy się tylko propaganda sukcesu, bo prawdziwego sukcesu - brak!
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież