Finał afery wodociągowej w sądzie. Andrzej S. i Dorota P. byli szefowie pasłęckich wodociągów skazani w procesie karnym za nadużycia finansowe

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 4434 odsłon.

images afera3.jpg Kiedy cztery lata temu dane mi było zapoznać się z częścią materiału dowodowego w sprawie nadużyć finansowych, nie mogłem początkowo uwierzyć, że w tak małym mieście, jakim jest Pasłęk i w tak małym przedsiębiorstwie, jakim jest Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku można robić takie przekręty. Materiał był mocny. Były fikcyjne faktury. Były fikcyjne podmioty i lewe pieczątki i tylko….. podpisy pracowników oraz pieczątka PUW-K zdawały wyglądać na autentyczne. Przyznam, że byłem totalnie zaskoczony. Wszystko jednak musieli sprawdzić specjaliści. Ruszyła machina dochodzeniowa.

Tymczasem Andrzej S. jesienią na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2009r. pożegnany został z honorami. Dziękował Burmistrz Śniecikowski za (cyt.) wzorowe wykonywanie obowiązków, dziękował odchodzący dyrektor za współpracę. Nawet przez chwilę powiało smutkiem. Stanowisko objęła p. Dorota P. jako pełniąca obowiązki, a po wygranym konkursie została umocowana jako dyrektor spółki.

W swojej ulotce wyborczej w 2010r. napisałem… z niepokojem przyjmuję docierające do mnie informacje o postępowaniu w sprawie nadużyć finansowych w  Przedsiębiorstwie Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku, w którym funkcje właścicielskie pełni burmistrz. Na dodatek już wstępna analiza dokumentacji spółki wskazuje na elementarne błędy w powoływaniu jej władz i sprawowaniu nad nią nadzoru. Wkrótce pewnie okaże się, czy, kto i na ile okradał spółkę wodociągową…

 (źródło:http://krzysztofkopanski.pl/component/content/article/41-wybory-samorzdowe/90-program-wyborczy.html)

No i okazało się.  Właśnie zapadł wyrok w przedmiotowej sprawie.

Na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu VIII Wydział Karny z dnia 31 października 2013 r. Z treści wyroku wynika, iż osoba, która pełniła funkcję dyrektora zarządu PUW-K w Pasłęku od 01 grudnia 2009 r. została po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 13września 2012 r., 18 października 2012 r., 25 października 2012 r., 17 stycznia 2013 r., 15 kwietnia 2013r., 16 maja 2013 r., 27 maja 2013 r., 27 czerwca 2013 r., 5 września 2013 r., 8 października 2013 r. oraz 25 października 2013 r. uznana winną popełnienia tego, że w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 5 maja 2009 r. w Pasłęku, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

doprowadziła Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Jednostka Operatorska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pasłęku do niekorzystnego rozporządzania mieniem w łącznej kwocie 30.483,03 złotych, w ten sposób, że będąc Kierownikiem Działu Technicznego ww. przedsiębiorstwa zatwierdziła do wypłaty faktury VAT, pomimo że nie wykonano usług stwierdzonych fakturami, za co została skazana i wymierzono jej karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszonej na okres próby w wymiarze trzech lat.

Z treści ww. wyroku wynika również, iż w tym samym okresie, tj. od 20 czerwca 2006r. do 05 maja 2009 r. osoba, która pełniła w tym czasie funkcję dyrektora PUW-K została uznana winną popełnienia tych samych w/w czynów za co został skazany i wymierzono mu karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszonej na okres próby w wymiarze trzech lat. Obie ww. osoby zostały zobowiązane do częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz PUWK kwoty po 8.000 zł.

Wyrok oficjalnie wpłynął do urzędu w dniu 03 lutego 2014r.  W dniu 5 lutego 2014r. Dorota P. złożyła rezygnację z funkcji dyrektora Zarządu, jednak jak twierdzi burmistrz, rezygnacja nie została wówczas przyjęta.

W dniu 7 lutego 2014r. Rada Nadzorcza PUW-K w Pasłęku odwołała ze stanowiska dyrektora Dorotę P. i powołała na to stanowisko p. Ewę Grabowską.

Na moje pytanie dlaczego p. Dorota P. wraz z odwołaniem nie straciła pracy, burmistrz wyraźnie nie chciał udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W końcu stwierdził, że  wyrok przekazał dla obecnej Pani dyrektor, która wspólnie z radcą prawnym ma podjąć decyzję.

W mojej ocenie zmiany powinny być zdecydowanie głębsze. Burmistrz, jeżeli chce zachować twarz, winien odwołać całą Radę Nadzorczą oraz wszystkie osoby, które były związane ze sprawą, wobec których utracił zaufanie i wiarygodność.

A może nic się nie stało?

Nowej Pani dyrektor gratuluję i zarazem współczuję, ale w rządzeniu nikt nie powiedział, że będzie łatwo.

 

 

 

Ps. Porada prawna. Panie Burmistrzu, chlubi sią Pan, że jest Pan doktorem prawa (administracyjnego) zatrudnia Pan dwóch radców prawnych oraz jako organ założycielski i sprawujący nadzór właścicielski ma Pan również dodatkowo do dyspozycji prawnika w PUW-K w Pasłęku i nie mogę zrozumieć faktu, że ani Pan, ani Rada Nadzorcza i trójka prawników zupełnie nie znacie przepisów kodeksu pracy, który reguluje tryb odwoływania osób ze stanowiska.

Niniejszym informuję, że reguluje to art. 70 Kodeksu pracy i zgodnie z jego brzmieniem odwołanie osoby zatrudnionej na podstawie powołania jest równoznaczne z wypowiedzeniem jej stosunku pracy, a jeżeli nastąpiło ono z przyczyn opisanych w art. 52 tzn. z winy pracownika, który dopuścił się popełnienia przestępstwa  stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, to rozwiązanie stosunku pracy następuje bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W świetle powyższych przepisów p. Dorota P. z chwilą odwołania nie powinna pozostawać w zatrudnieniu w PUW-K w Pasłęku. Reasumując; Pana decyzja przekazania „losu” byłej dyrektorki obecnej Pani Dyrektor nie ma umocowania prawnego i można ją interpretować, co najmniej dwuznacznie.

Podstawa prawna: art. 70  w związku art. 52  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami)  

 

 

 

 

 

Později jste si uvědomil, že viagra a dávka je zajímavé věci viagra 25mg nejtěžší uvažovat není správné. Takže jste si myslel než. Jen bude muset přemýšlet o tom, kdy se dá činit.

Komentarze  

+1 #8 obywatel 2014-04-06 16:53
Teraz jasne skąd te podwyżki wody i ścieków co roku. Trzeba przecież "uzupełnić" braki w kasie. Naród, głupi to uwierzy w każde bajki.
Cytować
+5 #7 obiektywny 2014-02-22 21:27
Burmistrzu, wstydu oszczędź, uchodź!
Cytować
+9 #6 antoni 2014-02-18 09:20
Obawiam się ,że to początek góry lodowej, czy ktoś sprawdzał dlaczego oczyszczlnia w tym mieście ma modernizację do modernizacji? sam MOSiR to temat rzeka ale jak nie ma własciwego nadozoru, a wszędzie się biega z medalami i pucharami to tak jest. Miasto ma duże atuty ale kompletnie nikt z tego nie korzysta!
Cytować
+12 #5 XYZ 2014-02-15 16:05
Gorzka satysfakcja ! Straty moralne OGROMNE! Przecież była to tajemnica ogólnie znana : mieszkańcy kolejny raz wyciągnęli wówczas naukę -- możesz kraść tylko bądż lojalny , a nic ci się nie stanie . Na szczęście ta reguła tym razem się nie sprawdziła ! WITEK złodzieju to Ty na pewno tak obrażałeś konkurentów Śniecikowskiego podczas ostatnich wyborów, którzy próbowali upubliczniać ukrywane przez burmistrza nieuczciwości swoich kolegów . Wiesław chciał ich jeszcze za to nagradzać . Niestety ten wyrok nie ma żadnego znaczenia dla wyników wyborów . Przecież większość mieszkańców o tych i wczśniejszych przekrętach wiedziała i na kolejne kadencje wybiera Wiesława ŚNIECIKOWSKIEGO .
Cytować
+9 #4 skuteczna skarbówka 2014-02-15 11:55
Jak widać macki miejscowej władzy nie wszędzie sięgają.
Cytować
+9 #3 kto zgadnie? } 2014-02-15 00:30
Cytuję Witek:
Panie Krzysztofie, o ile wiem posiada Pan tytuł doktora. Jakoś nie pasuje mi do Pana sformułowanie: " wyrok przekazał dla obecnej Pani dyrektor". Wybaczy Pan, ale jest to język ludzi którzy ukończyli tylko podstawówkę.


Poszedłbym kroczek dalej Witku. Użycie tego sformułowania podważa wiarygodność całego tekstu;)

A już poważniej... za wesoło w mieście nie jest
Możemy to zmienić. Pan może to zmienić. Nie będzie to tym razem trudne tylko trzeba to zrobić z głową

Mam kilka pomysłów, które przy niewielkim finansowym nakładzie i w miarę rozpoznawalnym publicznie kandydacie powinny przynieść spodziewany efekt

Pozdrawiam
Cytować
-8 #2 Witek 2014-02-14 23:10
Panie Krzysztofie, o ile wiem posiada Pan tytuł doktora. Jakoś nie pasuje mi do Pana sformułowanie: " wyrok przekazał dla obecnej Pani dyrektor". Wybaczy Pan, ale jest to język ludzi którzy ukończyli tylko podstawówkę.
Cytować
+14 #1 prawnik 2014-02-14 20:30
powinna być natychmist zwolniona dyscyplinarnie
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież