Publiczna reprymenda dla Dyrektora PUW-K w Pasłęku. Burmistrz w opozycji, czy gra pozorów?

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 3577 odsłon.

images.jpg

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w dniu 13 listopada 2013r. mieliśmy zająć się zatwierdzeniem taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014.

Stosowny wniosek w tej sprawie złożyła w dniu 22 października 2013r.  Dorota Pryczek - Dyrektor Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku. Według Burmistrza wniosek spełniał wymogi obowiązujących w tej materii aktów prawnych, toteż został on przedłożony Radzie Miejskiej do zatwierdzenia. Nieoczekiwanie na posiedzeniu Rady pojawiły się konkretne zarzuty wobec spółki i sposobu zarządzania przez Panią Dyrektor.

W związku z regulacjami prawnymi, które mówią, że jeżeli wniosek w sprawie wprowadzenia nowych taryf spełnia wymogi formalne, burmistrz przedkłada propozycje Radzie, a ta je zatwierdza lub w przypadku ich odrzucenia przez Radę wchodzą one w życie po 70 dniach od daty złożenia wniosku.

Taka regulacja prawna stworzona przez ustawodawcę jest ewidentną kpiną z demokracji i roli samorządu (tu; rady) w procesie legislacyjnym prawa miejscowego. Zważywszy na to, że praktycznie jako radni „nie mamy nic do powiedzenia” w tej sprawie, zaproponowałem Radzie Miejskiej w Pasłęku zagłosowanie przeciw wprowadzeniu nowej taryfy, by dać przynajmniej sygnał sprzeciwu wobec nowych taryf, na których wysokość nie mamy wpływu jako reprezentanci lokalnej społeczności wybrani w demokratycznych wyborach.

Pani Dyrektor odpowiadając publicznie na moje pytanie o przyczyny podwyżek stwierdziła, że zasadniczą przyczyną jest konieczność ponoszenia kosztu serwisowania zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, który nie został ujęty w umowie inwestora na wykonanie modernizacji. Przypomnieć należy, że inwestorem był Burmistrz Pasłęka i to on jest winny temu zaniedbaniu. Pani Dyrektor przypomniała niedawne „błędy” w obsłudze filtrów w nowej stacji uzdatniania wody przy ul. Sprzymierzonych w Pasłęku, które kosztowały budżet gminy blisko 100 tys. zł, a poprzedniego dyrektora –utratę stanowiska. Stwierdziła, że aby uniknąć jakiejkolwiek awarii urządzeń, nie można po raz kolejny dopuścić do zaniedbań w tym zakresie.

Burmistrzowi Śniecikowskiemu wyraźnie nie spodobało się wystąpienie p. dyrektor i przystąpił do kontrataku. Zaprezentował wyniki finansowe spółki. Stwierdził, że firma nic, albo niewiele robi w sferze świadczenia usług, a wyłącznie bazuje na sprzedaży wody i doprowadzaniu ścieków. Są miesiące, że firma ma wynik finansowy ujemny. Przypominał, że już rok temu ostrzegał Zarząd przed złą tendencją, jednak nic w tej materii nie uczyniono. W konkluzji stwierdził, że wspólnie z Zarządem będzie się musiał „zastanowić”: co dalej?

Niestety, burmistrz nie powiedział niczego nowego. Od kilku lat zawsze głosuję przeciw podwyżkom, bo uważam, spółka powinna zacząć od siebie. Nie tylko nie zarabia dodatkowych pieniędzy ze świadczenia usług zewnętrznych, to w dodatku sama takie usługi zakupuje na kwotę ponad 660 tys. zł rocznie. Czy to na pewno konieczne?

Spółka nie wygrywa przetargów na wykonanie wodociągów, gdyż kalkuluje je na zbyt wysokim poziomie, nie zwracając na to, że rynek jej „ucieka”. Często zdarza się, że nawet nie próbuje i nie przystępuje do przetargów. A to już poważny błąd.

Wreszcie trzeba również powiedzieć, że rokrocznie od Gminy Pasłęk „dostaje w prezencie” inwestycje w postaci ujęć, wodociągów, przepompowni, czy kanalizacji. W 2014 będzie to około 15 inwestycji, dzięki którym wzrośnie sprzedaż wody i przychody z odprowadzania ścieków, o czym widać Pani Dyrektor zapomniała. Firma nie zabiega również o żadne środki pomocowe.

Poprzedni rok firma zamknęła zyskiem brutto na poziomie 135 tys. zł. Co z nim zrobiono po opodatkowaniu ? Nie wiadomo. A może zarząd wypłacił sobie premie? Wynagrodzenia w spółce rosną średnio 2,4% rocznie i o tyle wzrośnie też cena wody w Pasłęku od 1 stycznia 2014r. i będzie wynosiła 2,57 zł brutto, zaś za ścieki zapłacimy 4,67 zł brutto (wzrost 1,1%).

Tymczasem w uzasadnieniu wprowadzenia nowych taryf czytamy, że powodem jest konieczność zabezpieczenia płynności finansowej spółki w związku z niedoszacowaniem kosztów.      

Po tym wszystkim radni koalicji wyraźnie pogubili się do tego stopnia, że część poparła mój wniosek i zagłosowała przeciw wprowadzeniu nowych taryf, zaś część z Klubu Radnych „Pasłęczanie” i PiS była za nowymi taryfami. Niezadowolony burmistrz, który ostatecznie również chciał odrzucenia taryfy zażądał powtórzenia głosowania, co do końca nie było prawidłowe. Ale, co się nie robi dla burmistrza. Ostatecznie głosowanie powtórzono, a „zdyscyplinowani” radni odrzucili przyjęcie uchwały o wprowadzeniu nowych taryf. Za przyjęciem głosowali jedynie radni: Świderski i Koniecko.

To niewątpliwie kolejny przykład „jednomyślności” radnych opozycji i koalicji.

Czy to tylko „przedwyborcza zagrywka” burmistrza i radnych, którzy wraz z ludem nie chcą podwyżek?

Wiele na to wskazuje, bo dotychczas głoszone argumenty do nich nie docierały.

Powstaje pytanie, jakie są prawdziwe intencje Burmistrza Śniecikowskiego. Najwyraźniej zapomniał, że przysługuje mu prawo weryfikacji kosztów pod względem celowości ich ponoszenia. Może je odrzucić uznając na niezasadne lub zbytnio obciążają mieszkańców. Jednak z jakiś względów tego nie uczynił.

W końcu czy to przypadek, że Pani Dyrektor Pryczek złożyła wniosek dokładnie na 70 dni przed końcem roku? A może znała „pozorowaną strategię” burmistrza i wiedziała, że i tak podwyżka wejdzie od Nowego Roku?

Czy burmistrz posunie się dalej i dokona zmian personalnych w spółce, której jest jednoosobowym organem założycielskim?

A może to tylko „burza” w szklance wody…tej z pasłęckich wodociągów?!

Později vám si uvědomil, že viagra a dávka je pamětihodnosti věci viagra 25mg nejtěžší uvažovat není správné. Takže vás si myslel před. Jen vůle muset myslet o tom, kdy se dá udělat.

Komentarze  

+1 #5 zorientowany 2014-02-13 15:23
tak została odwołana
Cytować
0 #4 ciekawy 2014-02-13 10:11
czy to prawda, że Pani dyrektor już jest odwołana ze stanowiska?
Cytować
0 #3 wyborca 2013-11-28 10:19
wszystko to pic na wodę i fotomontaż. Oczywiście Śniecikowski wpisuje się w retorykę Wałęsy, który stale powtarzał ..jestem za nawet przeciw. i co z tego wyszło, to że przegrał wybory z Kwaśniewskim
Cytować
0 #2 Krzysztof Kopański 2013-11-26 09:03
Budowa nowej przychodni lekarskiej jest planowana przy pl. Tysiąclecia na działce,gdzie obecnie jest dawny szalet miejski.
Gmina sprzedała ten teren osobie prywatnej już parę lat temu. Działka jest zbyt mała na tego typu obiekt i pewnie trzeba będzie jeszcze dokupić gruntu. Na parterze będzie kilka gabinetów, a na górze mieszkalne poddasze.
Cytować
+1 #1 Roman 2013-11-23 10:56
Czy może Pan napisać coś więcej o nowej inwestycji na Placu 1000-lecia? Chodzi mi o przychodnię. Czy tam był jakiś teren na sprzedaż? Nic o tym nie było słychać a tu nagle ma powstać nowy budynek...
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież