Podatek śmieciowy w Pasłęku uchwalony! Dlaczego tak drogo? Zapytajcie się swoich radnych!

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 7193 odsłon.

kosz mieci.jpgOd chwili uchwalenia przez Sejm ustawy o podatku, powszechnie zwanym „śmieciowym” jest głośno. Samorządy zostały zobligowane przez Państwo do nałożenia na swoich obywateli kolejnego instrumentu fiskalnego w postaci podatku od ilości gromadzonych odpadów i przekazywanych do zakładu oczyszczania miasta, czy gminy.

Ustawa nałożyła na gminy obowiązek zbudowania całego systemu gromadzenia i odbierania odpadów, który ma się sam finansować.

Ktoś może zadać pytanie: po co to wszystko, skoro obecny system funkcjonuje dobrze? Każdy z nas zawiera umowę z wybranym przez siebie z zakładem oczyszczania miasta, ten odbiera od nas śmieci, a mu regularnie za to płacimy.

Skąd więc to całe zamieszanie? Ano zaczęło się od Dyrektywy Unii Europejskiej, a skończyło na ustawie pisanej na kolanie przez nas Sejm, który po niewczasie opamiętał się pracując właśnie nad jej nowelizacją. Miejmy nadzieję, że do 1 lipca 2013r., kiedy wchodzi ustawa w życie, nasi „wybrani z wybranych” poprawią kolejnego, wyprodukowanego przez siebie bubla prawnego, którego nawet sam Premier RP Donald Tusk skrytykował publicznie. Choć w tym miejscu przypomnieć należy, że zanim projekty ustaw trafią do Sejmu, przyjmowane są przez rząd na jego posiedzeniach. No cóż, jak widać, w(y)padki przy pracy zdarzają się nawet tym najważniejszym w państwie.

Pasłęccy radni na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2012r. również nie błysnęli intelektem, tylko uchwalili gotowca przygotowanego przez Urząd Miejski, a właściwie przez zespół, który został powołany przez burmistrza z sekretarzem p. Mikluszem na czele.

Zespół dokonał żmudnych wyliczeń. I okazało się, że najlepsza z metod naliczania podatku śmieciowego jest od ilości zamieszkałych w danym lokalu/domu. Wszystkie inne zostały przez zespół określone (nie wiedzieć dlaczego) jako „niesprawiedliwe społecznie”, do czego odniosę trochę później. Ale najważniejsza była również skalkulowana wysokość tego podatku, którą ustalono na 11,95 zł od osoby za odpady segregowane i 19,91 zł za odpady niesegregowane.

Metoda od osoby jest tylko pozornie sprawiedliwa społecznie i rzetelna, co podkreślają inne samorządy w kraju. Uderza bowiem finansowo w rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe, które stanowią jedno gospodarstwo domowe oraz z uwagi na powszechnie panujący nieuporządkowany system meldunkowy w kraju nie sposób prawidłowo zbilansować lokalnego „systemu śmieciowego”.

Pierwsze wada tej metody jest absolutnie prawdziwa, co więcej na tym etapie ustawa nie przewiduje ulg i zwolnień. Druga również jest bezdyskusyjna. Urząd Miejski w Pasłęku wyliczył, że zamiast blisko 19.780 obywateli, jest nas 16 tysięcy. Jak zrobiono te wyliczenia i szacunki do końca nie wiadomo. Szkoda, że jak były wybory burmistrz ze swoimi urzędnikami nie potrafił prawidłowo oszacować potencjalnych wyborców.

Wniosek jest prosty: metoda naliczania podatku śmieciowego powinna być od osoby i od gospodarstwa, a obywatel sam w deklaracji dokonuje jej wyboru.

Teraz pora zastanowić się na stawką. Już wiemy, że w kalkulacji „manewrowano” liczbą mieszkańców miasta i gminy Pasłęk. Mniejsza liczba zobowiązanych do płacenia podatek to większy koszt rozłożony na obywateli. Okazało się, że ZGKM w Pasłęku zatrudnił 2 dodatkowe osoby do obsługi tego podatku, a koszty całkowite z tego tytułu z płacami i pochodnymi wyniosą 120 tys. zł. Przy realizacji Stacji przeładunkowej odpadów w Robitach koszty unieszkodliwiania odpadów określono na kwotę 315 zł za 1 Mg odpadów, a na 75% tej kwoty określono dodatkowo roczny koszt zbierania i transportu odpadów do stacji w Robitach.

W tym miejscu zadałem burmistrzowi W. Śniecikowskiemu pytanie: jaką korzyść ( w domyśle wymierną finansowo) będzie miał przeciętny obywatel-podatnik naszego miasta/gminy Pasłęk z faktu wybudowania Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach. Burmistrz przebił to pytanie do kierownika referatu p. Andrusewicza.

I tu okazało się, niestety, że sprawdziło się, to co przeczuwałem. Stacja została wydzierżawiona bez złotówki czynszu dzierżawnego dla Miasta Elbląg, który ponosi teraz jedynie koszt ochrony obiektu. Gmina Pasłęk nie będzie zarabiała na tym obiekcie i czeka na umowę z Elbląga, na mocy której Pasłęk włączy stację jako aport do spółki.

Tak więc obiekt zbudowany za 6,7 mln zł, przy udziale własnym 4,3 mln zł ze środków pochodzących z kredytu bankowego, że o zastawionym hipotecznie zamku nie wspomnę, nie przysporzy najprawdopodobniej żadnych korzyści dla mieszkańców naszej gminy.

Jak robić interesy, to tylko z burmistrzem Pasłęka! Brawo!!!

Biorąc pod uwagę fakt, że w Miasto Elbląg zamierza w najbliższy piątek podjąć uchwałę o podatku śmieciowym w wysokości 10,50 zł za odpady segregowane i 14,50 zł za odpady niesegregowane, zgłosiłem poprawkę do naszej uchwały, by obniżyć stawki odpowiednio na 10 zł i 15 zł.

Radna Halina Gajownik chciała „przebić” moją propozycję o 1 zł, czyli na 9 zł i 14 zł. Radny Z. Cieśla domagał się metody naliczania od gospodarstwa domowego. Radni Żukowski i Skalij publicznie poparli wniosek wysokiej stawki podatku zaproponowany przez burmistrza. Do sporu próbowała się włączyć p.radca prawny urzędu twierząc, że radni nie mogą ustalać niższych stawek niż wyliczone przez urzędników. Taka uwaga była niedopuszczalna, albowiem przewodniczący zarządził już głosowanie nad moim wnioskiem. Oczywiście radca prawny najwyraźniej nie zna ustawy o samorządzie gminnym, bo radni uchwalają prawo miejscowe według własnego uznania i posiadanej wiedzy i nic nie powinno ich w podejmowaniu suwerennych decyzji ograniczać. Ostro zareagował przewodniczący Rady S. Paździor, który zagroził, że jak tak dalej będzie to w styczniu poda się do dymisji. Oczywiście sam jest sobie winien, bo faworyzując urzędników, którzy permanentnie włączając się do dyskusji w czasie obrad rady, wprowadzają zamieszanie, a nie wolno zapominać, że rada to debata dla radnych, a nie dla urzędników, którzy w każdy poniedziałek mogą o poranku wygadać się na zebraniu ze swoim szefem-burmistrzem.

W końcu odbyło głosownie nad moim wnioskiem. Wniosek o obniżenie stawki poparli:

Niższą stawkę poparli:

Halina Gajownik

Krzysztof Kopański

Zbigniew Cieśla

 

Przeciw obniżeniu stawki do 10 zł i 15 zł byli radni:

Mariusz Ficak,

Janina Rapacka,

Jarosław Jasiukiewicz,

Edward Skalij,

Stefan Stando

Jan Świderski

Jan Tyliński,

Piotr Wojciechowski,

Henryk Żukowski,

Stanisław Paździor,

 

Od głosu wstrzymał się: Adam Koniecko

 

Następnie przegłosowano wniosek radnej Gajownik:

Za głosowali:

Halina Gajownik

Krzysztof Kopański

Zbigniew Cieśla

 

Przeciw obniżeniu stawki byli radni:

Mariusz Ficak,

Janina Rapacka,

Jarosław Jasiukiewicz,

Edward Skalij,

Stefan Stando

Jan Świderski

Jan Tyliński,

Piotr Wojciechowski,

Henryk Żukowski,

Stanisław Paździor,

 

Od głosu wstrzymał się: Adam Koniecko

 

Ostatecznie głosowano projekt burmistrza ze stawkami 11,95 zł i 19,91 zł:

Za byli:

Mariusz Ficak,

Janina Rapacka,

Jarosław Jasiukiewicz,

Edward Skalij,

Stefan Stando

Jan Świderski

Jan Tyliński,

Piotr Wojciechowski,

Henryk Żukowski,

Stanisław Paździor,

Adam Koniecko

 

Przeciw uchwale byli:

Halina Gajownik

Krzysztof Kopański

Zbigniew Cieśla          

 

Przed kolejnym głosowaniem poprosiłem radnych, aby zgodzili się z moją poprawką uchwały dotyczącą obowiązkowego terminu płatności podatku od śmieci. Projekt burmistrza ustalał termin 15-ego każdego miesiąca. Zgłaszały się do mnie osoby, aby z uwagi na różne terminy otrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych i wynagrodzeń poprosiły o przesunięcie tego terminu na 25-go każdego miesiąca.

Radni poparli mój wniosek niemal jednogłośnie. Jedynie przewodniczący Paździor wstrzymał się od głosu. Czyżby to był odwet za wytknięcie fatalnej wpadki za udzielenie głosu radcy prawnej w trakcie rozpoczęcia głosowania mojego wniosku...?

Reasumując mamy wysoki podatek śmieciowy 11,95 zł i 19,91 zł, który jeszcze dla niektórych w rozliczeniu rocznym może wzrosnąć, albowiem zgodnie Ustawą o ordynacji podatkowej wymiar podatku zaokrągla się do pełnych złotych, o czym najwyraźniej zapomniano powiedzieć na sesji, a to jest już rola skarbnika (!). Jest to wzrost obecnej stawki o 75-175% dla rodzin 4-5 osobowych i jeszcze więcej dla bardziej licznych pozostałych. Dla przykładu w Dzierzgoniu stawka wynosi 6,60 zł od osoby.

Brak jest tu osłon socjalnych dla rodzin wielodzietnych. Mimo braku uregulowań  w ustawie np. Kwidzyn uchwalił 50% zniżkę stawki (tam 39 zł od gospodarstwa ) dla osób samotnych. Brak jest drugiej metody naliczania podatku od gospodarstwa domowego dla właścicieli budynków jednorodzinnych i gospodarstw rolnych.

Nasza uchwała jest podobnie jak ustawa: pozornie reguluje wszystko, a tak naprawdę okaże się: czy znikną dzikie wysypiska śmieci i czy gmina Pasłęk "wyludni się" jeszcze bardziej z powodu wysokości podatku śmieciowego. Wystarczy przecież tylko nasza deklaracja! A jak ktoś, kiedyś powiedział papier przyjmie wszystko. Nie żebym zachęcał, ale życie pisze rozmaite scenariusze.

P.S.  Na sesji Rady Miejskiej w Elblągu, która odbyła się 28 grudnia 2012r., radni PO zdjęli  z porządku obrad projekty uchwał dotyczące ustalenia podatku śmieciowego. Temat ma powrócić z poprawkami w 2013r..  

 

Později vy si uvědomil, že viagra a dávka je zajímavé věci viagra 25mg nejtěžší uvažovat není doprava. Takže jste si myslel dříve. Jen bude muset přemýšlet o tom, kdy se dá udělat.

Komentarze  

0 #8 sd 2013-05-26 14:21
Panowie radni, przyjdą wybory to zobaczymy kto będzie chodził po prośbie. Wyborcy Wam tego nie zapomną. Ludzie ciemni nie są i wiedzą jakie stawki są w innych gminach a jakie u nas (najwyższe!!!).
Cytować
0 #7 sd 2013-05-26 14:14
Jak można ustalać stawki nie znając kosztów???
Cytować
+6 #6 Kwidzyniak 2013-01-02 14:44
Obowiązująca ustawa obligowała gminy do podjęcia uchwał, ale jedynie ramach czterech przedstawionych wariantów. I tu był problem z wyborem jednego z nich, albo tak jak zrobiły Prabuty, czyli nie podejmowanie uchwały. Nasi radni z burmistrzem na czele wpadli na "genialny" pomysł wprowadzenia mutanta ryczałtowego, który bardzo szybko zostanie odrzucony przez nadzór prawny wojewody, bo takiego wariantu nie przewidywała nawet ta chora ustawa śmieciowa. W konsekwencji sprawa wróci ponownie pod obrady rady, bo do tego czasu sejm nie wyprodukuje nowelizacji "śmieciówki". Wniosek z tego taki, że trzeba było bez emocji przyjąć jeden z wariantów modelowych i czekać na działania ustawodawcy.
Cytować
+8 #5 Robert 2012-12-27 18:36
Panie radny Kopański ,może Pan mi wytłumaczy gdzie się podziały w kalkulacji dochody gminy uzyskane z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców/jest to ok 30% całej masy odpadów/.Wszystkie koszty systemu podzielono przez liczbę mieszkańców a celowo zapomniano o dochodach z terenów niezamieszkałych.To ma być ewentualnie rezerwa?
Cytować
+12 #4 ekonomistka 2012-12-27 13:39
Skoro w Dzierzgoń ma 6,60 zł od osoby i nie mają sortowni śmieci, jak my to, gdzie jest ta ekonomia o samofinansowaniu się sytemu u rządzących i dyskutantów , a na dodatek wszyscy podzielają pogląd, że podatek od śmieci od firm jest trzykrotnie niższy niż dla mieszkańców i trzeba by dopłacać, to cała teoria jest do kitu. Z ekonomii 2!!!
Cytować
+13 #3 znawca rynku 2012-12-27 10:39
Ustalono stawki dla terenów niezamieszkałych czyli dla firm.
poj.1.1m3 opłata za cotygodniowy wywóz wyliczona przez urzędników opłata 183.26 zł. Koszt samej utylizacji /m3=200kg/4.8x200kg =0,960t x267zł/t =256zł. Strata jedynie za wysypisko wynosi -73 zł.
Cytować
0 #2 Roman 2012-12-25 09:43
Stawki za wywóz powinny być takiej wysokości za którą sfinansuje się system. Obniżanie stawek ot tak sobie świadczyć może jedynie o indolencji i braku odpowiedzialności wniskodawców.W całym tym zamieszaniu na sesji nie zauważono ,że proponowane stawki za pojemnik dla przedsiębiorstw są o 100% niższe a zastosowano te same wskaźniki.Gminni ekonomiści wyliczyli ,że w pojemniku 120 l mieści się jedynie 30 l odpadów.Nagroda Nobla z ekonomii murowana.
Cytować
+20 #1 podatnik 2012-12-24 08:34
Władze tego miasta od dawna nie reprezentują interesów jego mieszkańców. Działają na korzyść innych bez krempacji, bo uważają że ciemny naród będzie dalej ich wierzył. Dość tego!
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież