Szkoła Podstawowa w Rzecznej do likwidacji, a pole golfowe (Sand Valley Company) dalej zwolnione z podatku od nieruchomości, czyli budżetowe oszczędności po pasłęcku

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 3612 odsłon.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej została dokładnie wyreżyserowana przez burmistrza W. Śniecikowskiego i uległych mu radnych klubu „Pasłęczanie”. Jednym z gorących tematów była likwidacja Szkoły Podstawowej w Rzecznej. Wniosek w tej sprawie złożył już wcześniej radny Henryk Żukowski, co jest ewenementem, że składa go radny wybrany na reprezentanta okręgu, gdzie leży ta właśnie szkoła.

A ponieważ u nas nic nie dzieje się z przypadku, to działania burmistrza na rzecz likwidacji szkoły nabrały rozpędu.

 

 

Radny Żukowski zwracał uwagę na potrzebę likwidacji szkoły w Rzecznej z uwagi na „gorsze” przygotowania uczniów ze względu na występowanie klas łączonych, brak sali gimnastycznej, konieczność dopłacania do placówki, bliskość Pasłęka i możliwość zagospodarowania obiektu.

Sekretarz gminy referując sprawę likwidacji szkoły w imieniu burmistrza przytoczył podobne argumenty, przy czym podał jeszcze dane demograficzne dt. uczniów, ale te z przeszłości. Przy okazji wyszło na jaw, że najwyższy jest koszt kształcenia ucznia w SP w Zielonce Pasłęckiej ponad 13 tys. zł, nieco niższy w Rogajnach 12 tys. zł., a najniższy w Rzecznej -11tys.zł. Obecnie do szkoły w Rzecznej gmina dopłaca 239 tys. zł. Przy okazji dodać należy, że dopłacamy również do szkoły w Rogajnach -464 tys.zł, w Zielonce Pasłęckiej -429 tys.zł, SP nr 2 w Pasłęku – 729 tys.zł i Gimnazjum nr 1 -924 tys.zł. Jedyną „dochodową” placówką szkolną jest Zespół Szkół Powszechnych, który wypracowuje 248 tys. zł zysku.

Zdaniem urzędników gmina może tylko zyskać na tej operacji i przy wariancie optymistycznym będzie to blisko 679tys., a w wariancie pesymistycznym - 470tys.zł. Burmistrz chce, aby w miejsce po zlikwidowanej szkole powstała tam placówka opiekuńcza dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowana w funduszy wojewody, a może w części powstanie również wiejska świetlica.

Zdecydowany sprzeciw w tej sprawie likwidacji szkoły wyrażają rodzice. W ich imieniu wystąpiła przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Kałwak, która nie podzieliła opinii urzędników i klubu radnych ”Pasłęczanie”. Wskazała, że nikt tu się nie liczy z dobrem dziecka i to często bardzo małego dziecka, które od godz. 7 do blisko godz. 15 będzie zmuszone przebywać w szkole. Wspomniała, że rodzice również stale wspierają swoją szkołę i jest tu bardzo dobra atmosfera i poczucie bezpieczeństwa, a wychodzący stąd uczniowie nie są gorzej przygotowani od tych, którzy mają urządzone boiska, czy sale gimnastyczne.

Jej słowa poparli miejscowi sołtysi, którzy zwrócili się w prośbą o przyjazd burmistrza do nich i przekonanie mieszkańców do pomysłu likwidacji szkoły i dodali, że mają zebrali już ponad 80 podpisów przeciw likwidacji szkoły.

Radna Halina Gajownik (PiS) stwierdziła, że zawsze obawiała się, że jako radna będzie musiała dokonać wyboru w sprawie likwidacji szkoły i oznajmiła, że na taką decyzję nie jest jeszcze gotowa. Dodała, że wywodzi się ze środowiska medycznego, gdzie przechodziła wiele likwidacji struktur, ale tu bardzo się dziwi, że nauczyciele i Związek Nauczycielstwa Polskiego tak łatwo godzą się z likwidacją szkoły. To świadczy, że środowisko nauczycielskie to tylko pozory jedności – dodała.

Radni M. Łachmański i J. Tyliński publicznie opowiedzieli się za likwidacją szkoły. Podobnie postąpił radny Edward Skalij (dyrektor Zespołu Szkół LO), który likwidację szkoły usprawiedliwiał przede wszystkim względami ekonomicznymi.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczcielstwa Polskiego w Pasłęku - Kazimierz Jacek ostro zarzucił radnej Gajownik jej krytykę aprobujących działań związku na rzecz likwidacji szkoły. Stwierdził, że o ile może zrozumieć postawę opozycji w tej sprawie, to już zupełnie nie rozumie postawy radnej z koalicji.

Pochwał pod adresem radnego Żukowskiego za inicjatywę nie szczędził sam przewodniczący S. Paździor, choć miał tego publicznie  nie robić, ale jednak to uczynił, czym w istocie „pogrzebał” go w oczach lokalnej społeczności doszczętnie.

Z kolei radny Zbyszek Cieśla nie zgodził się z przedstawioną argumentacją za likwidacją szkoły. Stwierdził, że tak naprawdę ponad 48 uczniów „przydzielonych” do SP Rzeczna, tam nie uczęszcza, a chodzą do innych szkół w Pasłęku i należących do sąsiednich gmin, co powinno zostać wyjaśnione, bo wówczas szkoła tak naprawdę powinna liczyć blisko 111 uczniów. Ponadto dodał, że jego doświadczenia w kontaktach zagranicznych dotyczących małych szkół wiejskich wskazują, że podobnie klasy są łączone i jest odwrotnie niż u nas; to nauczyciele dojeżdżają, by tam na miejscu kształcić dzieci nie ponosząc kosztu ich dowożenia i reorganizacji nauki w szkołach miejskich.

Zabierając głos w tej dyskusji przyznałem, że bardzo długo analizowałem materiał wstępny, który pojawił się już pod koniec wakacji. Kolejne informacje i pogłoski o rychłej likwidacji były bardziej pewne. Gdy ostatnio odwiedziłem Gdańsk i poznałem tamtejsze problemy z likwidacją placówek szkolnych, nie wierzyłem, że u nas wszystko idzie bez oporów. Jedna ze gdańskich szkół przewidzianych do likwidacji wyglądała jak jeden wielki sztandar, obwieszona transparentami z hasłami przeciw likwidacji (Ręce precz od szkoły, Na oświacie nie wolno oszczędzać i wiele, wiele innych bardziej dosadnych). Przyznam, że taka jedność zrobiła na mnie wrażenie. Zawiązano także społeczne komitety obrony szkół. Społeczeństwo pokazało, że ma własne zdanie i chce dialogu. A u nas co? Likwidujemy, tak po cichu. Oddajemy szkołę walkowerem. Te działania kontra owszem są, ale słabe i nieskoordynowane.

Ale wróćmy do tematu. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku jest szkołą zbiorczą i to do niej mają trafić dzieci ze szkoły z Rzecznej. Szkoła tylko z pozoru wygląda nieźle, ale kompletnie nie jest przygotowana do przyjęcia dodatkowych dzieci. Wszyscy mi mówią,  że jakoś się upchnie te ponad 60 uczniów. A ja się pytam, gdzie są;

  • świetlica dla nowych dzieci, bo już obecna często nie może pomieścić obecnych uczniów,
  • stołówka, która obecnie jest w podziemiach dawnego PDK, gdzie dzieci biegają w deszcz i chłód na obiady puszczane w istocie samopas bez nadzoru, dodam, że powielekroć postulowałem dobudowanie do gmachu szkoły niewielkiego skrzydła, gdzie pomieściłyby się klasy przedszkolne dla maluchów oraz kuchnia ze stołówką z prawdziwego zdarzenia,
  • szafki dla wszystkich dzieci, by nie dźwigały codziennie ciężkich teczek, co zalecił wszystkim szkołom w swoim zarządzeniu Minister Edukacji Narodowej,  
  • bezpieczny parking, bo kiedy dziś stanie się przy szkole w godzinach od 7.30 do 8.00 to niewątpliwie jest to najniebezpieczniejsze miejsce w Pasłęku, a ul. Marszałkowska w Warszawie to pikuś, albowiem tu wjeżdża się na zakazie, zatrzymuje się na zakazie, dzieci przebiegają przez jezdnię,

Poza tym zgodnie z procedurą prawną w uzasadnieniu uchwały winna być pokazana prognoza demograficzna potencjalnej liczby uczniów, gdy tymczasem przedstawiono nam jedynie dane historyczne, z których wynikło, że tzw. lata chude szkoła w Rzecznej miała w okresie 2001-2006r. Również z pozoru ułożony scenariusz znalezienia pracy dla jej pracowników uległ zmianie, gdyż okazało się, że p. księgowa jeszcze nie wypiera się na emeryturę, a i niepewny jest los kilku pracowników obsługi. Te elementy mogą być podniesione w odwołaniu od decyzji (tu: uchwały)

Jeśli chodzi o względy ekonomiczne, to większego wodolejstwa dawno nie słyszałem. Miałem wrażenie, że w tej fazie obrad głupota fruwała nad naszym zamkiem i śmiała się do rozpuku. Żałuję, że nic o tym nie wiedziała p. Maria Czubaszek, która równocześnie tuż obok, w bibliotece miała swoje autorskie spotkanie, pisarka i felietonistka (także blogerka) znana ze swojego humoru i ciętego języka. Pewnie jak zwykle powiedziałaby, że …tak naprawdę to ja na ekonomii się nie znam, ale…” No właśnie, ale jak można mówić o względach ekonomicznych skoro najbardziej niedochodowe są SP w Zielonce Pasłęckiej i Rogajnach. Tam też relatywnie budżet gminy dokłada najwięcej do jednego ucznia. Skąd więc pomysł na likwidację SP w Rzecznej? Rachunek zysków sporządzony przez urzędników jest ekonomiczną listą życzeń niespełnionych, gdzie o stratach się w ogóle nie wspomina.

I najważniejsze; skoro mamy oszczędzać to dlaczego nasz burmistrz i radni „Pasłęczanie” nie chcą zlikwidować zwolnienia pola golfowego (Sand Valley Company) z płacenia podatku od nieruchomości. To coroczna utrata 524 tysięcy w budżecie. Starczyłoby na szkołę i jeszcze niejedną drogę. Ale po co? Golfiści mają tu wieczny „raj podatkowy”, a dzieciaki będą mieli codzienny „rajd szkolny”, a z okien gimbusa będą podziwiać golfistów, co to mają klawe życie. Cóż to za hipokryzja władzy.

Stwierdziłem to publicznie na obradach i powtórzę, że gdyby burmistrz i radni „Pasłęczanie” mieli cywilną odwagę to nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej powinna się odbyć w Rzecznej, w budynku szkolnym z udziałem mieszkańców, a nie powinniśmy się „kryć” w zamku jak spiskowcy.

Ta debata pokazała bardzo smutna prawdę o naszym, lokalnym szkolnictwie. Po pierwsze nie liczy się uczeń tylko nauczyciel, który… sam się wyżywi (org. J. Urban). Po drugie dyrektorzy szkół lekceważą sobie obowiązujące przepisy, które są im wygodne to o ich mówią, a o tych mniej wygodnych - milczą. Rady rodziców przy szkołach często nieprawidłowo pełnią swoje funkcje nadzorcze i zbyt mało ingerują w życie szkoły, choć mają takie kompetencje, co później odbija się czkawką. ZNP domaga się tylko podwyżek dla nauczycieli i przestrzegania zapisów Karty Nauczyciela, zgodnie z parafrazą filmowego powiedzenia związek broni, związek radzi, związek nigdy Cię nie zdradzi. Choć jak pokazało życie, nie zawsze tak się dzieje.

Teraz kurator oświaty będzie musiał podjąć decyzję. Czy rodzicom starczy sił by toczyć bój o szkołę? Czy też ostatni dzwonek zabrzmi w Szkole Podstawowej Rzecznej w piątek 29 czerwca 2012r.. Czas pokaże.

Ps.Wyniki głosowania. Za likwidacją szkoły w Rzecznej głosowali radni klubu "Pasłęczanie":  Żukowski, Skalij, Paździor, Ficak, Wojciechowski, Stando, Jasiukiewicz, Rapacka, Tyliński, Łachmański, Świderski, przeciw likwidacji szkoły głosowowali radni niezależni: Kopański, Cieśla, wstrzymali się od głosu radni PiS: Gajownik, Koniecko  

Z kolei w przeprowadzonej na blogu sondzie aż 97% internautów opowiedziało się za likwidacją beterminowego zwolnienia pola golfowego w Pasłęku (Sand Valley Company) z podatku od nieruchomości, a jedynie 3% internautów chce utrzymania tego przywileju.

Ps. Na sesji Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 10 lutego 2012r. ostatecznie została podjęta uchwała o likwidacji Szkoły Podstawowej w Rzecznej z końcem sierpnia br. Za likwidacją głosowali wszyscy radni "Pasłęczanie" wraz z radną PiS Haliną Gajownik. Ja, radny Z. Cieśla i A. Koniecko (PiS) wstrzymaliśmy się od głosu. Nikt z mieszkańców, którzy nie tak dawno protestowali przeciw likwidacji szkoły nie przybył na sesję.

 


Později jste si pochopil jsem, že viagra a dávka je zajímavé věci viagra 25mg nejtěžší uvažovat není pravý. Takže vám si myslel před. Jen budou muset přemýšlet o tom, kdy se dá dělat.

Komentarze  

-17 #5 rachmistrz 2011-12-09 18:06
Dopłata roczna do szkoły w Rzecznej - 239 tys , planowany remont świetlicy w Krasinie - środki gminy 238 tys. O co tu Qrwa chodzi ?
Cytować
-17 #4 kolega królika 2011-12-08 15:23
:lol: Niestety Wkurzony obawiam się, że Twoje przewidywania odnośnie ostatniej kadencji obecnej rady są nietrafione. Pasłęczanie jak zwykle będą wybierać ciągle tych samych nieudaczników, Pasłęk dalej będzie schodził na psy, a garstka niezadowolonych będzie się wkurzać jeszcze bardziej. Nasz jaśnie oświecony doktor razem ze swoją grupą wsparcia (czytaj Pasłęczanie) będą w dalszym ciągu uprawiać prywatę i podnosić sobie uposażenia.
Cytować
-17 #3 Wkurzony 2011-12-05 16:57
Mam cicha nadzieje ze wyborcy docenią wszystkich milczących w tej sprawie radnych . Brawo Panie Krzysztofie , za prawdę i odwagę . nie wystarczy się wstrzymać i być ok'. trzeba głośno wytyka i krytykować te draństwa władzy i jej popleczników . Mam nadzieje ze to ostatnia kadencja Rapackiej , Łachmańskiego , Żukowskiego czy Skalija . Pasłęk zasługuje na więcej .
Cytować
-14 #2 rodzic 2011-12-05 09:27
Jakie to obłudne; dzieciom zabrać szkołę, a polom golfowym włozyć do kieszeni pół miliona złotych
Cytować
-16 #1 zorientowany 2011-12-04 11:28
Radny Żukowski nie będzie już startował w następnym wyborach do rady z obecnego okręgu, a z tego, gdzie mieszka w Pasłęku i dlatego już mu nie zależy ludziach z Rzecznej i okolic. Ma wejśc do rady na miejsce dziadka Paździora, który wybiera się na samorządową emeryturę i objąć po nim schedę przewodniczącego rady. Dlatego obaj panowie tak się wspierają.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież