Radny przy kasie, czyli ile komu i za co?

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 5289 odsłon.

Jednym z punktów porządku obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku, która odbyła się 27 maja 2011r., była uchwała w sprawie podwyżki diet radnym.

Klub radnych „Pasłęczanie" i burmistrz Śniecikowski zaproponowali podwyżkę diet radnych 5-9% podstawy stanowiącej 1,5-krotność kwoty bazowej dla osób zajmujących stanowiska kierownicze określonej w ustawie budżetowej.

Otóż okazało się, że w tym roku nastąpił powrót do kwoty bazowej z 2008r. i diety wypłacane powinny być naliczane w niższej wysokości niż w 2010r.. Urząd Miejski na początku 2011roku wypłacił diety zawyżone.Po tym jednak jak się "zorientował", dokonał korekty i potrącenia nadwyżki nadpłaconych diet.

Już na obradach komisji budżetu i rozwoju gminy próbowałem przekonać jej członków, aby zmienić mechanizm wynagradzania radnych. Niestety, wyraźny brak klimatu w tej sferze był wyczuwalny. Padła z ust radnego Paździora sugestia, aby rzecz przestawić na radzie. Tak więc na radzie zgłosiłem wniosek formalny w kwestii likwidacji przywilejów wyższych uposażeń dla wiceprzewodniczącego rady i zastępców przewodniczących komisji stałych. Swoje stanowisko oparłem o moje kilkuletnie doświadczenie pracy w radzie miejskiej, które wskazuje, że są to funkcje tytularne (jak w monarchii) i dodatkowe wynagrodzenie powinno przysługiwać wyłącznie wtedy, kiedy przewodniczący rady, czy komisji z jakiś względów nie mogą pełnić przypisanych im funkcji. W końcu mamy kapitalizm i wynagradzać się powinno za pracę, a nie sam tytuł. Swego czasu na koniec kadencji radny i zarazem wiceprzewodniczący rady Edward Skalij gorąco podziękował przewodniczącemu Stanisławowi Paździorowi za to, że ani razu nie musiał wyręczać go w obradach. Zresztą stworzenie funkcji zastępców przewodniczących komisji stałych miało służyć i służy zaspokajaniu „ambicji" radnych z klubu „Pasłęcznie" i ich koalicjantom. Zwracam też uwagę, że teraz kiedy mamy mniejszą radę (z 21 radnych jest obecnie 15) w trzech komisjach na czterech radnych co najmniej 2 jest funkcyjnych. Kuriozalne jest, że  w komisji rolnictwa i ochrony środowiska, gdzie na 2 funkcyjnych radnych przypada jeden radny „zwyczajny" (bez funkcji).

Wysoka Rada przegłosowała poprawki po myśli jej twórcom. Za poprawkami byli; ja, radny Zbyszek Cieśla oraz co należy podkreślić i docenić otwartość umysłu radny Adam Koniecko. Od głosu wstrzymała się radna Halina Gajownik (PiS).

Tak więc obecnie (od 1 czerwca 2011r.) diety radnych przedstawiają się następująco:

DIETY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Funkcja

Wysokość diety*

Podwyżka*

poprzednia

obecna

1.

Paździor Stanisław

Przewodniczący Rady Miejskiej

1377

1589

212

2.

Skalij Edward

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

821

1059

238

3.

Żukowski Henryk

Przewodniczący komisji rewizyjnej

715

953

238

4.

Tyliński Jan

Przewodniczący komisji budżetu i rozwoju gminy

715

953

238

5.

Ficak Mariusz

Przewodniczący komisji społeczno-oświatowej

715

953

238

6.

Wojciechowski Piotr

Przewodniczący komisji rolnictwa i ochrony środowiska

715

953

238

7.

Świderski Jan

z-ca przewodniczącego komisji rewizyjnej

662

847

185

8.

Koniecko Adam

z-ca przewodniczącego komisji budżetu i rozwoju gminy

662

847

185

9.

Rapacka Janina

z-ca przewodniczącego komisji społeczno-oświatowej

662

847

185

10.

Stando Stefan

z-ca przewodniczącego komisji rolnictwa i ochrony środowiska

662

847

185

11.

Cieśla Zbigniew

Członek komisji rewizyjnej

606

741

135

12.

Jasiukiewicz   Jarosław

Członek komisji rewizyjnej

606

741

135

13.

Kopański Krzysztof

Członek komisji budżetu i rozwoju gminy

606

741

135

14.

Gajownik Halina

Członek komisji społeczno-oświatowej

606

741

135

15.

Łachmański Marek

Członek komisji rolnictwa i ochrony środowiska

606

741

135

 

Razem

10.736 zł

13.553 zł

2.817 zł

* w pełnych złotych

Obecnie radni kosztują budżet 13.553 zł miesięcznie, czyli prawie podobnie jak nasz burmistrz. Wobec powyższego jesteśmy blisko poziomu "płacowej równowagi", jeżeli o takiej kategorii ekonomicznej można mówić.  

Ale nic nie dzieje się bez przyczyny. Burmistrz Śniecikowski „wynagrodził” swoich radnych za podwyżkę swojej pensji (choć po niewczasie) oraz przed udzielonym na tej sesji absolutorium.

Akt lojalności dokonał się. Chwała bohaterom!

 

 

 

Později jste si pochopil jsem, že viagra a dávka je pamětihodnosti věci viagra 25mg nejtěžší uvažovat není doprava. Takže vy si myslel předtím. Jen budou muset uvažovat o tom, kdy se dá učinit.

Komentarze  

+1 #5 Lutek 2011-08-23 22:38
Jerzy Ignacy staje się GWIAZDĄ .Ważny człowiek popularność jest wskazana .
Cytować
+2 #4 ... 2011-07-13 09:19
Radny Cieśla zrób pan coś by skandal w Pasłęku znany był na skalę światową. ;-)
Cytować
+6 #3 gall anonim 2011-06-12 19:52
witam w Pasłęku, mieście, gdzie za nic mozna dostać niezłą sumkę... Zgadzam się z Panem KK - nagradzjcie się Panowie za pracę, nie za funcję. Jestem pasłęczaninem, chodź na emigracji to jednak pasłęczaninem, wręcz rządam od władzy dymisji, albo jak w przypadku pana Cieśli pójścia po rozum do głowy... skandal na skalę państwową. Wybrocy pobudka, kolejne wybory to Wasza powinność!!
Cytować
+8 #2 gall anonim 2011-06-12 19:52
witam w Pasłęku, mieście, gdzie za nic mozna dostać niezłą sumkę... Zgadzam się z Panem KK - nagradzjcie się Panowie za pracę, nie za funcję. Jestem pasłęczaninem, chodź na emigracji to jednak pasłęczaninem, wręcz rządam od władzy dymisji, albo jak w przypadku pana Cieśli pójścia po rozum do głowy... skandal na skalę państwową. Wybrocy pobudka, kolejne wybory to Wasza powinność!!
Cytować
+12 #1 obywatel 2011-06-12 17:59
Radni "Pasłęczanie" bierzecie kasę za lizusostwo i tuszowanie pasłęckich bubli, a potem dumnie prowadzacie się ze swoim bossem na uroczyste otwarcie tych bubli. czy wy już wstydu nie macie?
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież