Historia pewnej poprawki, czyli ściema radnego Henryka Żukowskiego

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 4138 odsłon.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku 11 lutego 2011r. mogliśmy się przekonać, jak zamierza kierować pracami Komisji Rewizyjnej jej stary/nowy przewodniczący radny Henryk Żukowski. Otóż w porządku obrad znalazł się projekt uchwały zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku na 2011 rok.

Projekt był krótki, albowiem poza podstawami prawnymi, w par. 1 padło sformułowanie, że zatwierdza się plan pracy i plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku na 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, po czym w par. 2 jest stosowny zapis o dacie wejścia w życie uchwały.

Autorzy dokumentu pt. Załącznik  do Uchwały..... Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku poza styczniem, kiedy to cały miesiąc opracowywali ostateczną wersję planu i lutym, kiedy to w trudzie i mozole rozpatrzyli sprawy zaplanowane w Planie Pracy Rady Miejskiej w Pasłęku i rozpatrzyli materiały sesyjne, uznali, że każdym miesiącu począwszy od marca 2011 dodadzą jeszcze jeden punkt swego "napiętego" grafika i wykonają kontrolę zgodnie z Planem Kontroli stanowiącym załącznik do niniejszego Planu Pracy. Otwieramy następny załącznik do załącznika i tam czytamy żywcem zerżnięty z lat poprzednich plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 2011r.

Standard, bez rewelacji. Nieważne, że inwestycje miejsko-gminne są prowadzone nieprawidłowo, że pieniędze publiczne są wydawane delikatnie rzecz ujmując niefrasobliwie.

Komisja Rewizyjna z jej przewodniczącym trwa i "czuwa", czyli co zrobić, żeby nie "zrobić" nikomu przysłowiowego kuku.

Zainteresował mnie pkt. 5 kontroli komisji zaplanowany na maj 2011r., który brzmi ..kontrola burmistrza Pasłęka pod kątem zaawansowania prowadzonych inwestycji na terenie miasta i gminy Pasłęk zaplanowanych w 2010r.  Dlaczego na maj  zaplanowano tak "ważny" punkt planu pracy, skoro w kwietniu Rada Miejska ma udzielić absolutorium burmistrzowi Śniecikowskiemu. Na skutek wniosku radnego Zbigniewa Cieśli złożonego na obradach komisji jeszcze na kilka dni przed sesją uzgodniono przeniesienie tego punktu kontroli na marzec. Przygotowane materiały na sesję nie przewidywały jednak tej zmiany. Natomiast z projektem "autopoprawki" wystąpił radny Henryk Żukowski.  z kolei mocno zaoponował tym zmianom radny Łachmański z Rogajn. Ja poparłem publicznie tę poprawkę jako spójną i logiczną. Poprawkę poddano pod głosowanie i tak "za" głosowało 3 osoby (Żukowski, Kopański, Gajownik) przeciw (Klub Pasłęczanie), nieobecny Cieśla i Jasiukiewicz.

 Ale to nie koniec farsy z tą poprawką. Prawdziwy pogląd na całą sprawę pokazał radny Żukowski w drugim głosowaniu nad uchwałą w jej dotychczasowym kształcie głosując ostentacyjnie  "za" z właściwym sobie uśmiechem liska chytruska. Ja i p.Halina Gajownik (PiS) konsekwentnie wstrzymaliśmy się od głosu. Pani Halinie przyznaję duży punkt za myślenie, które widać nie jest mocną stroną Pasłęczan.  

Ten pozorny brak logiki uwidocznił "czystą" zagrywkę" klubu radnych "Pasłęczanie", którzy z góry najwyraźniej boją się wyników tej kontroli i przedstawienia jej Radzie przed datą udzielenia absolutorium dla burmistrza Śniecikowskiego, a radny Żukowski głosując "za, a nawet przeciw" pokazał swoje prawdziwe poglądy w tej sprawie.

Komentarze  

0 #2 Krzysztof Kopański 2011-02-22 18:04
Odpowiadając na Pana uwagę o logikę w głosowaniu wyjaśniam, iż uchwałę w sprawie wynagrodzenia burmistrza należało podjąć niezwłocznie, albowiem bez formalno-prawnych podstaw wypłacane było jemu wynagrodzenie w nowej kadencji,jednak byłem przeciw samej podwyżce, toteż z mojej arytmetyki wynika,że w takim momencie należy wstrzymać się od głosu i tak też uczyniłem. Dodam, że przewodniczący Paździor nie chciał, aby moja poprawka była głosowana odrębnie (tak być powinno)i tylko wygłosił laudację na część burmistrza. Niestety, takie jest nasze samorządowe podwórko widziane od kuchni.
Cytować
0 #1 Brak logiki? 2011-02-22 14:07
Szanowny Panie, z całym szacunkiem dla Pana proszę sobie przypomnieć głosowanie dotyczące wynagrodzenia Burmistrza. Był Pan przeciwny tej podwyżce a jednak zagłosował Pan nieco inaczej WSTRZYMUJĄC się od głosu ... z tą logiką to ma Pan rację czasami nie można jej pojąć. Z pozdrowieniami i szacunkiem miłego życia życzę.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież