Budżet Pasłęka na 2018 rok – budżetem kompromisów

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 120 odsłon.

budżet 2018Po raz kolejny Gmina Pasłęk w 2018 r. będzie musiała funkcjonować „na kredycie”.

Dochody Gminy Pasłęk w 2018 roku będą oscylować wokół wartości 80,5 mln zł, zaś wydatki powinny zamknąć się w kwocie 85,8 mln zł.

Z prostej matematyki wynika, że deficyt budżetowy  będzie wynosił 5,3 mln zł, przy czym Gmina musi spłacić 4,7 mln zł kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Najpierw potrzebny będzie kredyt 3-milionowy, który później zostanie uzupełniony o kolejne 2,3 mln złotych. Nasz dług łączny ma wynieść 22 mln złotych, czyli co czwarta złotówka, którą wydajemy pochodzi z kredytu.

Trzeba przyznać, że prognoza dochodów jest bardziej niż ostrożna, albowiem dochody w 2017r. osiągnęły wartość blisko 84 mln zł., gdy obecnie plan zakłada dochody niższe o ponad 3mln zł. Burmistrz Śniecikowski nie wyjaśnił radnym przyczyny niższej prognozy dochodów.

Dochody majątkowe (bez subwencji) są zaplanowane na poziomie 5,4 mln złotych. Podatki od nieruchomości wzrosły o 1,9% w  stosunku do 2017 roku. Podatek  rolny pozostał na takim samym poziomie, jak w 2017 roku.

Z kolei zaplanowana i uchwalona podwyżka opłaty za ścieki nie weszła w życie. Okazało się, że choć burmistrz przedłożył wniosek Radzie Miejskiej i ta uchwaliła nowe taryfy, to jednak gmina nie miała delegacji prawnej do ich uchwalenia z uwagi na fakt,  że nowopowstała  ogólnokrajowa spółka „Wody Polskie” ma teraz prawo do decydowania w sprawie wysokości opłat za wodę i ścieki oraz innych opłat związanych z gospodarką wodną. Wobec tego stare taryfy  z 2017r.  na wodę i ścieki będą obowiązywały do końca czerwca 2018r..

Miasto w ubiegłym roku zamierzało ok. miliona złotych uzyskać ze sprzedaży działek budowalnych położonych przy ul. Kopernika i Ul. Heweliusza. O ile sprzedaż działek przy ul. Heweliusza doszła do skutku, o tyle przy ul. Kopernika nie sprzedawano gruntów. Poważnym mankamentem tej lokalizacji jest usytuowanie w bliskiej odległości planowanego osiedla bloków wielorodzinnych. Przez ten poważny błąd planistyczny  prognoza sprzedaży działek w tamtym rejonie może się nie sprawdzić. Miasto liczy jednak na pozyskanie 1,4 mln zł ze sprzedaży majątku.

Gmina Pasłęk bardzo słabo wypada w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Tak naprawdę w planie znalazło się tylko jedno zadanie inwestycyjne o dofinasowaniu ok.1,5mln zł i dotyczy budowy kanalizacji Rogajny –Gryżyna- Majki – Zielonka Pasłęcka. Nieco mniejszą kwotę pozyskają szkoły na prowadzone programy edukacyjne i na tym koniec. Ewidentnie brak jest efektywności w pozyskiwaniu środków unijnych.

W sumie inwestycje pochłoną blisko 11 mln złotych. Będą kontynuowane prace nad inwestycjami wodociągowymi m.in. Kolonia Łukszty, Kolonia Nowa Wieś. Kilka nieco drobniejszych inwestycji zaplanowano w szkołach.

Burmistrz zażyczył sobie dwa nowe samochody osobowe dla urzędu, każdy po blisko 60 tysięcy złotych. Natomiast Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej  z Oddziałami Integracyjnymi zgłosiła zapotrzebowanie na nowy samochód za 140 tysięcy złotych, przy czym tu można liczyć na dofinansowanie zakupu z PFRON-u.

Ze zgłoszonych przez nasz Klub Radnych „Pasłęk RAZEM” zrealizowane zostaną następujące inwestycje;

  1. ulice gminne Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego  (osiedle Zydlong),
  2. ulica Rzemieślnicza,
  3. ciąg pieszy łączący Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym tzw. "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena,
  4. przebudowa infrastruktury podziemnej drogi ul. Augustyna Steffena (dokumentacja) i miejmy nadzieję na kolejny etap, czyli przebudowę ulicy Augustyna Steffena, w sprawie której złożyłem petycję od mieszkańców,

Z kolei Starostwo Powiatowe w Elblągu w osobie starosty Macieja Romanowskiego zapewniło mnie  o wybudowaniu  tak potrzebnego chodnika przy ul. Traugutta.

Wiejskie rozwody 2017 roku w gminie Pasłęk

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 147 odsłon.

IMG 20180210 160239258 01 01Dotychczas nie było okazji, by opisać zarysowujący się w gminie Pasłęk do wielu lat trend powstawania kolejnych, nowych sołectw. Gdyby chcieć określić to swoiste „rozmnażanie się”, to niewątpliwie z biologicznego punktu widzenia jest to rozmnażanie przez podział sołectwa na dwie autonomiczne jednostki.

W gminie Pasłęk na początku 2017 roku było 38 sołectw, a ich łączne fundusze wynosiły ok. 450 tysięcy złotych. W czerwcu 2017r.  na skutek podziału sołectwa Robity powstały dwa sołectwa: Robity (dawny PGR) i  Robity Wieś, tym samym w gminie Pasłęk mamy już 39 sołectw.

Głównym sprawcą działań oderwania się sołectwa był radny Tadeusz Jedlikowski, który również przez wiele lat pełnił funkcję sołtysa Robit. Od 2015r. w tej kadencji funkcję sołtysa przejęła p. Danuta Dargiel mieszkanka Robit  (dawny PGR), która jak zawsze podkreśla, jest dumna, że tu mieszka.

Odezwały się względy ambicjonalne; jak PGR  ma rządzić całą wsią? Nie pomogły nawet zaplanowane inwestycje na terenie wsi Robity. Radny Jedlikowski żądał nawet zablokowania funduszy sołeckich: na zasadzie- ja nie mam, to i wy nie dostaniecie. I tu wyszło szydło z worka: jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to napewno chodzi o pieniądze.

Fundusz sołecki Robit przed podziałem wynosił ok. 17 tys. złotych. Po podziale na 2018r. fundusz sołecki Robit wynosi blisko 18 tys. zł, zaś fundusz sołecki Robity Wieś nieco ponad 10 tys. zł. Jak pokazują te cyfry tylko się dzielić, albowiem pieniędzy przybywa nieproporcjonalnie więcej niż gdyby utrzymano sołectwo Robity w dotychczasowym kształcie. By zobrazować ową nierównowagę podam przykład  największego (najbogatszego) sołectwa w gminie Pasłęk  - sołectwa Zielonka Pasłęcka, której budżet sołecki w 2017 roku wynosi ok. 24 tys. zł, a na rok 2018 sięga 29 tysięcy złotych.

Mieszkańcy ul. Wileńskiej mają dość błota i braku oświetlenia. Jest petycja

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 281 odsłon.

24323962 923555544465610 1067524122 o  CAM05264  

Na sesji Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 24  listopada 2017 roku w ramach interpelacji złożyłem na ręce burmistrza Wiesława Śniecikowskiego petycję w sprawie wykonania utwardzenia i oświetlenia  ulicy Wileńskiej w Pasłęku.

Mieszkańcy tej ulicy zawiązali nieformalny  Społeczny Komitet Budowy ulicy Wileńskiej z p. Anną Zelant na czele. Komitet zebrał podpisy wszystkich mieszkańców ul. Wileńskiej oraz wielu sympatyków i zwolenników działań na rzecz poprawy stanu tej drogi i poprosił mnie o poparcie i złożenie w ich imieniu petycji.

W petycji mieszkańcy proszą o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do wykonania utwardzenia ulicy Wileńskiej oraz jej oświetlenia.

Ulica Wileńska na całej długości jest dziurawa, pełna kolein i wystających studzienek. Przejazd tą drogą wymaga nadzwyczajnej ostrożności i naraża pojazdy na uszkodzenia zawieszenia, podwozia i karoserii. Intensywne opady zdecydowanie pogarszają stan drogi, a wielokrotne stosowanie równiarki  również  nie poprawia jej stanu.

Wnioskodawcy przypominają burmistrzowi, że to do jego obowiązków  należy dbałość w zakresie utrzymania nawierzchni drogi, dokonywania okresowych kontroli ich stanu oraz wszelkich działań związanych z prawidłowym ich utrzymaniem i ochroną.

Mieszkańcy wypominają burmistrzowi, że nie wywiązuje się on należycie z obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa o samorządzie gminnym (art. 19). Tymczasem oni solidnie płacą podatki i oczekują efektywnych działań ze strony burmistrza.

Zarzucają również burmistrzowi, że ten planuje utwardzenie nowo powstałych ulic (Morąska, Szeroka), gdzie nie ma jeszcze zabudowy, podczas gdy oni nie mogą od wielu lat doprosić się  wykonania drogi.

Błoto i zatopione w nim samochody oto wątpliwa wizytówka pasłęckiego cmentarza komunalnego

Krzysztof Kopański. Opublikowano w Samorząd Miejski | 309 odsłon.

23261889 909833092504522 739589211 oKolejny rok z rzędu pogoda nie była nas łaskawa na Święto Zmarłych. Padający od wielu dni deszcz spowodował, że część cmentarza komunalnego przy ul. Augustyna Steffena w Pasłęku tonęła w błocie. Najgorzej było na  nieutwardzonym parkingu, przy tzw. nowej części. Niewiele lepiej było w alejkach, gdzie zaczęła się ich przebudowa i nie zdążyła się zakończyć oraz tam, gdzie w ogóle się jeszcze nie zaczęła.

Burmistrz Śniecikowski jak zwykle zwlekał do ostatniej chwili i dosłownie za pięć dwunasta tj. 10 października przekazał firmie „Domlux” plac budowy. Nic dziwnego, że  przy bardzo złej pogodzie firma nie zdążyła wykonać nawet części zaplanowanych prac, a jest to blisko 730m2 alejek z polbruku. Zresztą w umowie przewidywany termin zakończenia prac został określony na 15 grudnia 2017r. Tak więc firma jest w pełni „rozgrzeszona”.

Ale urzędnicy z burmistrzem na czele – z pewnością nie.

Nie bardzo rozumiem; dlaczego tak późno zlecono prace, skoro radni uchwalając budżet przyznali pieniądze na ten cel już grudniu ubiegłego roku z realizacją w roku bieżącym. Opieszałość urzędnicza jest tu niewytłumaczalna.

Podobnie trudno wytłumaczyć; dlaczego burmistrz nie bierze się za parking przy nowej części cmentarza, który stale tonie w błocie. W roku biegłym podczas Święta Zmarłych również brnęliśmy w błocie, a wielu kierowców „utopiło” samochody parkując je na zbyt grząskim gruncie. Sytuację ratował ciągnik, który wyciągał z opresji pechowców.

W tym roku było dokładnie identycznie.